In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 12:17:17 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
07
66
200N
102
799
400N
4901
6714
8855
4297
4949
8737
1TR
2438
6559
3TR
18939
58746
38236
50087
03793
85437
58045
22953
83403
95052
55789
98769
59690
73848
10TR
62744
78049
31279
47858
15TR
64660
39406
30TR
81637
30241
2TỶ
650210
133147
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
43
49
200N
334
284
400N
2807
8469
4139
8770
3051
3111
1TR
4910
0174
3TR
98965
17140
69448
32862
82028
56326
90984
04715
05786
28160
56339
00256
75762
06473
10TR
72307
89792
83862
98066
15TR
28699
82254
30TR
56300
47579
2TỶ
729799
168287
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
12
82
45
200N
860
240
533
400N
6020
0915
3245
2133
0881
2310
5636
3905
9497
1TR
9948
7515
0385
3TR
81926
22695
75582
86774
23470
88836
60882
79740
45290
31863
88880
00604
39396
58006
78559
20921
04207
78697
40759
30153
22286
10TR
89502
90713
31772
04960
20596
79670
15TR
17483
92665
26055
30TR
23776
19088
34607
2TỶ
155156
210815
459200
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
09
08
26
200N
242
857
372
400N
1684
8873
4175
6860
5479
3111
3005
7205
1719
1TR
3716
9758
8674
3TR
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
50640
04974
82750
37466
38407
04054
59383
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
10TR
75373
10690
78570
67408
23957
32521
15TR
48131
40721
54921
30TR
48006
27290
99067
2TỶ
082493
660752
066786
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
23
26
200N
808
119
400N
8126
7664
3701
7047
8380
3494
1TR
2705
4701
3TR
05354
50364
91799
16520
30523
31493
13043
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
10TR
92786
18175
29227
64534
15TR
17590
06384
30TR
40233
00822
2TỶ
786688
417381
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
93
33
56
200N
559
502
119
400N
3071
2578
7629
3965
5577
4388
5223
6944
3345
1TR
7583
4547
5662
3TR
42052
83847
57948
32345
23679
83723
23086
86868
45508
73473
13638
85074
90666
41477
37627
85555
10913
71049
47802
66685
73775
10TR
58560
79183
00477
94856
66627
59439
15TR
55250
93710
60951
30TR
47528
08080
01239
2TỶ
315683
900167
447955
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
92
83
200N
400
303
400N
2348
6200
6299
5771
8601
5321
1TR
8923
0061
3TR
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
66352
06727
37744
56052
10983
76759
98122
10TR
60110
21638
21080
36638
15TR
70216
93241
30TR
21522
72422
2TỶ
954722
250326
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL