In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 06:15:11 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
08281
G.Nhất
87104
G.Nhì
49811
41474
G.Ba
30509
32894
87416
64151
40550
46339
G.Tư
6664
5850
3446
0200
G.Năm
1040
0348
6297
3075
5312
6512
G.Sáu
582
985
906
G.Bảy
33
31
99
56

Nam Định - 19/05/12

0123456789
0550
5850
0200
1040
9811
4151
31
8281
5312
6512
582
33
7104
1474
2894
6664
3075
985
7416
3446
906
56
6297
0348
0509
6339
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
33176
G.Nhất
63128
G.Nhì
19694
62215
G.Ba
15941
25414
38629
07368
26531
73932
G.Tư
0249
1831
0382
7480
G.Năm
8620
6558
8692
8275
9212
1905
G.Sáu
029
808
828
G.Bảy
40
52
81
37

Nam Định - 12/05/12

0123456789
7480
8620
40
5941
6531
1831
81
3932
0382
8692
9212
52
9694
5414
2215
8275
1905
3176
37
3128
7368
6558
808
828
8629
0249
029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
53045
G.Nhất
23946
G.Nhì
12683
69459
G.Ba
01259
20005
30603
86023
29686
76216
G.Tư
1228
4522
0634
0783
G.Năm
7708
4914
7191
6573
8165
1168
G.Sáu
447
285
803
G.Bảy
22
41
05
69

Nam Định - 05/05/12

0123456789
7191
41
4522
22
2683
0603
6023
0783
6573
803
0634
4914
0005
8165
285
05
3045
3946
9686
6216
447
1228
7708
1168
9459
1259
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
21766
G.Nhất
57543
G.Nhì
44085
03290
G.Ba
32910
50450
46715
18544
67295
52845
G.Tư
8288
3793
4633
0970
G.Năm
4145
2104
7490
7683
1739
4547
G.Sáu
792
175
764
G.Bảy
82
83
10
94

Nam Định - 28/04/12

0123456789
3290
2910
0450
0970
7490
10
792
82
7543
3793
4633
7683
83
8544
2104
764
94
4085
6715
7295
2845
4145
175
1766
4547
8288
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
68885
G.Nhất
31007
G.Nhì
55093
68688
G.Ba
72219
92696
74332
26672
38893
42466
G.Tư
1177
4871
6848
5589
G.Năm
5067
4158
1139
6123
4772
7786
G.Sáu
069
084
172
G.Bảy
54
68
79
22

Nam Định - 21/04/12

0123456789
4871
4332
6672
4772
172
22
5093
8893
6123
084
54
8885
2696
2466
7786
1007
1177
5067
8688
6848
4158
68
2219
5589
1139
069
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
86517
G.Nhất
27516
G.Nhì
69543
98877
G.Ba
64609
42576
94239
12782
35800
79063
G.Tư
6535
9673
2160
2781
G.Năm
1842
5046
2684
9791
0318
1424
G.Sáu
702
549
731
G.Bảy
06
75
16
12

Nam Định - 14/04/12

0123456789
5800
2160
2781
9791
731
2782
1842
702
12
9543
9063
9673
2684
1424
6535
75
7516
2576
5046
06
16
8877
6517
0318
4609
4239
549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
53823
G.Nhất
27457
G.Nhì
02066
30124
G.Ba
23325
27863
69388
48138
05927
20336
G.Tư
0050
2131
7139
1837
G.Năm
6462
8178
4305
3503
0965
5180
G.Sáu
724
555
534
G.Bảy
22
34
49
75

Nam Định - 07/04/12

0123456789
0050
5180
2131
6462
22
7863
3503
3823
0124
724
534
34
3325
4305
0965
555
75
2066
0336
7457
5927
1837
9388
8138
8178
7139
49
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL