In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 10:05:32 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 5-12-14-2-1-11TE
09870
G.Nhất
73087
G.Nhì
81633
72969
G.Ba
89847
26356
34405
84024
47303
24618
G.Tư
0872
6015
3948
9391
G.Năm
2205
4589
4261
9558
0773
6257
G.Sáu
830
443
674
G.Bảy
20
54
27
39

Nam Định - 24/06/23

0123456789
830
20
9870
9391
4261
0872
1633
7303
0773
443
4024
674
54
4405
6015
2205
6356
3087
9847
6257
27
4618
3948
9558
2969
4589
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 1-8-15-2-14-12TN
96361
G.Nhất
07849
G.Nhì
66045
88316
G.Ba
39464
33119
55398
70842
49488
59270
G.Tư
1677
8485
9518
9825
G.Năm
0798
1303
0406
0674
5295
0845
G.Sáu
468
316
379
G.Bảy
52
87
61
01

Nam Định - 17/06/23

0123456789
9270
61
01
6361
0842
52
1303
9464
0674
6045
8485
9825
5295
0845
8316
0406
316
1677
87
5398
9488
9518
0798
468
7849
3119
379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 3-14-11-9-10-7TX
01936
G.Nhất
55702
G.Nhì
21837
13114
G.Ba
08654
54284
25038
62695
93652
66007
G.Tư
8658
7816
4181
5440
G.Năm
9502
0063
9147
3150
5628
3045
G.Sáu
422
133
144
G.Bảy
36
39
68
88

Nam Định - 10/06/23

0123456789
5440
3150
4181
5702
3652
9502
422
0063
133
3114
8654
4284
144
2695
3045
7816
36
1936
1837
6007
9147
5038
8658
5628
68
88
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4-2-6-1-13-15SE
00370
G.Nhất
78005
G.Nhì
16546
35426
G.Ba
15605
56082
31226
67812
04642
88608
G.Tư
2225
9739
3893
4075
G.Năm
4130
2099
9557
8041
9044
0883
G.Sáu
679
741
845
G.Bảy
08
65
40
83

Nam Định - 03/06/23

0123456789
4130
40
0370
8041
741
6082
7812
4642
3893
0883
83
9044
8005
5605
2225
4075
845
65
6546
5426
1226
9557
8608
08
9739
2099
679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 2-12-7-10-14-9SN
96237
G.Nhất
71344
G.Nhì
42533
09954
G.Ba
96746
15579
95688
52419
28175
26519
G.Tư
6364
8867
3211
1681
G.Năm
1698
8940
8762
7901
5425
2843
G.Sáu
849
191
024
G.Bảy
76
31
54
45

Nam Định - 27/05/23

0123456789
8940
3211
1681
7901
191
31
8762
2533
2843
1344
9954
6364
024
54
8175
5425
45
6746
76
8867
6237
5688
1698
5579
2419
6519
849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 2-13-8-6-3-11SX
70452
G.Nhất
64077
G.Nhì
44767
24888
G.Ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
G.Tư
0445
1674
9879
7857
G.Năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
G.Sáu
956
370
377
G.Bảy
99
33
04
27

Nam Định - 20/05/23

0123456789
7930
370
1901
9162
0452
5683
9483
33
6534
1674
4334
04
5895
0445
956
4077
4767
1997
5457
7857
4137
377
27
4888
9879
1079
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7-15-10-12-13-1RE
19949
G.Nhất
70603
G.Nhì
83105
86922
G.Ba
04612
77933
98947
17393
21474
09615
G.Tư
4996
8991
7581
3443
G.Năm
2415
2468
9975
7844
5836
7768
G.Sáu
209
521
997
G.Bảy
68
90
08
10

Nam Định - 13/05/23

0123456789
90
10
8991
7581
521
6922
4612
0603
7933
7393
3443
1474
7844
3105
9615
2415
9975
4996
5836
8947
997
2468
7768
68
08
209
9949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL