In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 07:57:28 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-10-7-19-12-13-11-18 GQ
77433
G.Nhất
74982
G.Nhì
86227
74919
G.Ba
78519
65124
47963
10766
16187
87960
G.Tư
9494
1898
3887
7871
G.Năm
0791
6933
0328
3582
1207
8431
G.Sáu
741
053
377
G.Bảy
93
95
06
91

Nam Định - 02/03/24

0123456789
7960
7871
0791
8431
741
91
4982
3582
7963
6933
053
93
7433
5124
9494
95
0766
06
6227
6187
3887
1207
377
1898
0328
4919
8519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 20-3-2-1-10-14-5-16 GF
57333
G.Nhất
81369
G.Nhì
30504
76199
G.Ba
33651
22945
66456
46182
39290
34970
G.Tư
7837
6860
3636
6890
G.Năm
1619
7224
1740
4222
1496
0442
G.Sáu
247
752
331
G.Bảy
43
44
35
45

Nam Định - 24/02/24

0123456789
9290
4970
6860
6890
1740
3651
331
6182
4222
0442
752
43
7333
0504
7224
44
2945
35
45
6456
3636
1496
7837
247
1369
6199
1619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 2-17-5-14-16-8-3-15 FY
58294
G.Nhất
03133
G.Nhì
84216
14018
G.Ba
87942
42677
33889
80351
42249
29632
G.Tư
4666
5495
8905
6655
G.Năm
5821
1407
8445
7612
9721
1589
G.Sáu
062
725
757
G.Bảy
73
92
62
67

Nam Định - 17/02/24

0123456789
0351
5821
9721
7942
9632
7612
062
92
62
3133
73
8294
5495
8905
6655
8445
725
4216
4666
2677
1407
757
67
4018
3889
2249
1589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 10-7-13-18-4-9-1-12 FM
33389
G.Nhất
80369
G.Nhì
55380
69435
G.Ba
92942
94293
36365
34162
09641
10284
G.Tư
0221
1633
1716
6658
G.Năm
0122
2297
2514
8365
7192
3441
G.Sáu
236
119
442
G.Bảy
12
35
88
18

Nam Định - 03/02/24

0123456789
5380
9641
0221
3441
2942
4162
0122
7192
442
12
4293
1633
0284
2514
9435
6365
8365
35
1716
236
2297
6658
88
18
0369
119
3389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6-5-1-16-17-4-8-19 FC
61579
G.Nhất
32521
G.Nhì
73337
11395
G.Ba
59715
94737
28391
77040
95480
36972
G.Tư
1670
3770
7223
0876
G.Năm
6094
5417
4724
5620
5716
3868
G.Sáu
049
531
791
G.Bảy
27
75
91
10

Nam Định - 27/01/24

0123456789
7040
5480
1670
3770
5620
10
2521
8391
531
791
91
6972
7223
6094
4724
1395
9715
75
0876
5716
3337
4737
5417
27
3868
049
1579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6-8-7-4-5-11-2-20 EU
70964
G.Nhất
63165
G.Nhì
28516
01426
G.Ba
22000
81011
57868
69890
20338
75326
G.Tư
6639
6539
8347
8500
G.Năm
4844
2630
9577
0659
4915
6153
G.Sáu
652
729
810
G.Bảy
77
93
39
13

Nam Định - 20/01/24

0123456789
2000
9890
8500
2630
810
1011
652
6153
93
13
4844
0964
3165
4915
8516
1426
5326
8347
9577
77
7868
0338
6639
6539
0659
729
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 12-1-13-17-11-9-18-20 EM
68586
G.Nhất
68404
G.Nhì
00715
37358
G.Ba
42487
35931
84669
00195
50191
47172
G.Tư
7115
9490
6813
5843
G.Năm
4317
2315
7929
3632
1844
6497
G.Sáu
990
475
786
G.Bảy
17
99
63
85

Nam Định - 13/01/24

0123456789
9490
990
5931
0191
7172
3632
6813
5843
63
8404
1844
0715
0195
7115
2315
475
85
786
8586
2487
4317
6497
17
7358
4669
7929
99

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL