In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 11:13:24 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14-2-11-7-10-12RN
02904
G.Nhất
87627
G.Nhì
84022
69837
G.Ba
43316
26074
17200
07162
44168
45606
G.Tư
6611
3858
7560
8625
G.Năm
7551
8919
0927
7435
4397
8312
G.Sáu
438
142
508
G.Bảy
16
26
19
62

Nam Định - 06/05/23

0123456789
7200
7560
6611
7551
4022
7162
8312
142
62
6074
2904
8625
7435
3316
5606
16
26
7627
9837
0927
4397
4168
3858
438
508
8919
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 12-13-9-3-7-6RX
54639
G.Nhất
71291
G.Nhì
41698
59064
G.Ba
63882
53656
95705
24224
25635
22662
G.Tư
8260
0406
4970
2455
G.Năm
1445
6930
6352
4790
5507
1824
G.Sáu
123
603
919
G.Bảy
91
31
29
21

Nam Định - 29/04/23

0123456789
8260
4970
6930
4790
1291
91
31
21
3882
2662
6352
123
603
9064
4224
1824
5705
5635
2455
1445
3656
0406
5507
1698
919
29
4639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 2-7-8-9-1-5QE
64652
G.Nhất
14539
G.Nhì
92652
95297
G.Ba
95663
75831
78042
71169
20553
16952
G.Tư
1443
5271
6924
9301
G.Năm
1177
8032
9908
2351
6303
1361
G.Sáu
261
724
234
G.Bảy
23
97
41
22

Nam Định - 22/04/23

0123456789
5831
5271
9301
2351
1361
261
41
2652
8042
6952
8032
22
4652
5663
0553
1443
6303
23
6924
724
234
5297
1177
97
9908
4539
1169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 5-10-2-13-3-6QN
27414
G.Nhất
11010
G.Nhì
41330
97277
G.Ba
74505
02583
25729
18319
80920
81572
G.Tư
1080
8991
4942
4123
G.Năm
9035
2575
9988
6255
7699
0135
G.Sáu
777
921
304
G.Bảy
11
53
81
27

Nam Định - 15/04/23

0123456789
1010
1330
0920
1080
8991
921
11
81
1572
4942
2583
4123
53
304
7414
4505
9035
2575
6255
0135
7277
777
27
9988
5729
8319
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14-13-10-6-4-5QX
29815
G.Nhất
36073
G.Nhì
85333
58920
G.Ba
97433
78280
03170
06858
88255
88818
G.Tư
2712
0016
1596
5386
G.Năm
0744
4503
9287
3859
3643
8366
G.Sáu
075
849
001
G.Bảy
12
54
73
22

Nam Định - 08/04/23

0123456789
8920
8280
3170
001
2712
12
22
6073
5333
7433
4503
3643
73
0744
54
8255
075
9815
0016
1596
5386
8366
9287
6858
8818
3859
849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-11-14-2-10-12PE
70344
G.Nhất
29158
G.Nhì
24102
22255
G.Ba
23385
08995
78861
88142
93756
42929
G.Tư
0962
4828
0948
7865
G.Năm
5076
2309
1465
4650
5070
1375
G.Sáu
549
093
772
G.Bảy
09
18
34
91

Nam Định - 01/04/23

0123456789
4650
5070
8861
91
4102
8142
0962
772
093
34
0344
2255
3385
8995
7865
1465
1375
3756
5076
9158
4828
0948
18
2929
2309
549
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-8-13-15-1-12PN
32273
G.Nhất
26774
G.Nhì
47449
00099
G.Ba
42018
44879
34758
02573
53468
78759
G.Tư
1143
4584
9372
9795
G.Năm
3750
9885
2890
9364
0917
2156
G.Sáu
114
430
214
G.Bảy
74
22
98
97

Nam Định - 25/03/23

0123456789
3750
2890
430
9372
22
2573
1143
2273
6774
4584
9364
114
214
74
9795
9885
2156
0917
97
2018
4758
3468
98
7449
0099
4879
8759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL