In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 06:44:22 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-3-13-9-12-6GM
66534
G.Nhất
56931
G.Nhì
14753
52934
G.Ba
50362
71673
07004
46603
14867
67353
G.Tư
2669
3510
5939
0452
G.Năm
7103
3066
7100
3883
3329
8520
G.Sáu
876
769
784
G.Bảy
04
50
54
98

Nam Định - 19/11/22

0123456789
3510
7100
8520
50
6931
0362
0452
4753
1673
6603
7353
7103
3883
2934
7004
784
04
54
6534
3066
876
4867
98
2669
5939
3329
769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-7-4-10-5-13GX
78611
G.Nhất
11566
G.Nhì
68739
54972
G.Ba
63820
44793
97595
72343
76328
33810
G.Tư
1422
0776
2262
7727
G.Năm
1365
6036
4279
6699
2617
9526
G.Sáu
807
235
100
G.Bảy
61
73
32
91

Nam Định - 12/11/22

0123456789
3820
3810
100
61
91
8611
4972
1422
2262
32
4793
2343
73
7595
1365
235
1566
0776
6036
9526
7727
2617
807
6328
8739
4279
6699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-7-13-6-14-1FE
33487
G.Nhất
75857
G.Nhì
17413
62882
G.Ba
60654
00964
04680
40383
52970
40634
G.Tư
1478
3136
3882
8583
G.Năm
0121
9159
0427
7098
1576
4487
G.Sáu
504
833
059
G.Bảy
22
96
21
03

Nam Định - 05/11/22

0123456789
4680
2970
0121
21
2882
3882
22
7413
0383
8583
833
03
0654
0964
0634
504
3136
1576
96
5857
0427
4487
3487
1478
7098
9159
059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7-4-14-5-6-11FP
73887
G.Nhất
76973
G.Nhì
36640
82978
G.Ba
28521
08794
26945
35334
63608
43213
G.Tư
3591
9088
7466
0235
G.Năm
4544
4577
0501
9448
2360
9207
G.Sáu
629
228
382
G.Bảy
52
99
02
47

Nam Định - 29/10/22

0123456789
6640
2360
8521
3591
0501
382
52
02
6973
3213
8794
5334
4544
6945
0235
7466
4577
9207
47
3887
2978
3608
9088
9448
228
629
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 13-12-10-1-11-15FX
31698
G.Nhất
10399
G.Nhì
51180
27619
G.Ba
96231
22899
54741
08898
00597
66057
G.Tư
0841
6547
3780
4848
G.Năm
0188
2975
3529
7492
4196
8276
G.Sáu
354
616
141
G.Bảy
44
10
28
67

Nam Định - 22/10/22

0123456789
1180
3780
10
6231
4741
0841
141
7492
354
44
2975
4196
8276
616
0597
6057
6547
67
8898
4848
0188
28
1698
0399
7619
2899
3529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 13-4-3-8-14-5EF
79638
G.Nhất
62960
G.Nhì
56791
78023
G.Ba
41367
91030
88995
83073
74966
09400
G.Tư
3001
0497
3257
6858
G.Năm
6376
1915
7724
5888
9196
1252
G.Sáu
714
312
184
G.Bảy
84
20
65
31

Nam Định - 15/10/22

0123456789
2960
1030
9400
20
6791
3001
31
1252
312
8023
3073
7724
714
184
84
8995
1915
65
4966
6376
9196
1367
0497
3257
6858
5888
9638
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-15-6-1-2-5EP
94309
G.Nhất
45465
G.Nhì
82813
94520
G.Ba
95939
36043
04874
02787
78555
90593
G.Tư
1804
6793
2893
8197
G.Năm
2179
9142
5758
7134
2092
2071
G.Sáu
965
316
142
G.Bảy
24
33
55
14

Nam Định - 08/10/22

0123456789
4520
2071
9142
2092
142
2813
6043
0593
6793
2893
33
4874
1804
7134
24
14
5465
8555
965
55
316
2787
8197
5758
5939
2179
4309
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL