In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ bảy

Còn 08:03:58 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6-15-12-3-20-17-7-9 BU
98371
G.Nhất
77855
G.Nhì
10658
79326
G.Ba
08768
35389
63003
45013
25896
58159
G.Tư
7512
3573
6252
6597
G.Năm
1270
2234
9849
9414
4541
8794
G.Sáu
558
262
712
G.Bảy
84
59
90
82

Nam Định - 18/11/23

0123456789
1270
90
4541
8371
7512
6252
262
712
82
3003
5013
3573
2234
9414
8794
84
7855
9326
5896
6597
0658
8768
558
5389
8159
9849
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 10-2-8-13-7-19-20-1 BM
08391
G.Nhất
10466
G.Nhì
98837
12660
G.Ba
32013
97782
99924
14855
36394
62547
G.Tư
2966
0980
7346
0935
G.Năm
5641
7824
5937
5096
1970
2117
G.Sáu
033
357
377
G.Bảy
54
60
31
99

Nam Định - 11/11/23

0123456789
2660
0980
1970
60
5641
31
8391
7782
2013
033
9924
6394
7824
54
4855
0935
0466
2966
7346
5096
8837
2547
5937
2117
357
377
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6-11-3-2-14-12-7-16 BD
55858
G.Nhất
39587
G.Nhì
14699
14801
G.Ba
69206
21577
79651
94155
83586
76878
G.Tư
7685
8485
6429
5975
G.Năm
2775
2220
9758
7880
4704
9335
G.Sáu
407
429
044
G.Bảy
71
72
28
08

Nam Định - 04/11/23

0123456789
2220
7880
4801
9651
71
72
4704
044
4155
7685
8485
5975
2775
9335
9206
3586
9587
1577
407
6878
9758
28
08
5858
4699
6429
429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 13-14-1-19-16-20-10-8AU
07157
G.Nhất
12258
G.Nhì
78073
22472
G.Ba
15755
38656
08969
86598
42614
30508
G.Tư
6489
0925
6537
1677
G.Năm
5598
1977
7565
9877
6528
5059
G.Sáu
598
063
808
G.Bảy
93
74
83
97

Nam Định - 28/10/23

0123456789
2472
8073
063
93
83
2614
74
5755
0925
7565
8656
6537
1677
1977
9877
97
7157
2258
6598
0508
5598
6528
598
808
8969
6489
5059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 2-6-18-7-16-12-20-5AM
57349
G.Nhất
28088
G.Nhì
05865
83567
G.Ba
76424
79903
37682
72540
89417
55043
G.Tư
6576
5402
0065
4215
G.Năm
9076
5387
4193
7233
0818
3906
G.Sáu
110
455
727
G.Bảy
84
94
54
56

Nam Định - 21/10/23

0123456789
2540
110
7682
5402
9903
5043
4193
7233
6424
84
94
54
5865
0065
4215
455
6576
9076
3906
56
3567
9417
5387
727
8088
0818
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-17-18-5-16-7-2-19AD
59454
G.Nhất
00486
G.Nhì
02755
43379
G.Ba
99550
05287
68380
32640
94138
33448
G.Tư
6838
0361
7534
5331
G.Năm
6853
9553
6500
1359
6160
5750
G.Sáu
481
321
424
G.Bảy
03
39
81
58

Nam Định - 14/10/23

0123456789
9550
8380
2640
6500
6160
5750
0361
5331
481
321
81
6853
9553
03
7534
424
9454
2755
0486
5287
4138
3448
6838
58
3379
1359
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4-8-14-2-15-18-17-10ze
26547
G.Nhất
41670
G.Nhì
43744
83152
G.Ba
10056
59638
27910
48711
37587
74483
G.Tư
3920
1318
3826
5229
G.Năm
7112
9706
6852
0530
3370
9649
G.Sáu
482
573
168
G.Bảy
38
13
79
35

Nam Định - 07/10/23

0123456789
1670
7910
3920
0530
3370
8711
3152
7112
6852
482
4483
573
13
3744
35
0056
3826
9706
7587
6547
9638
1318
168
38
5229
9649
79

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL