In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
59
33
200N
384
695
400N
9339
6578
6401
4980
0123
1166
1TR
7031
8756
3TR
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
10TR
95526
04132
93078
75146
15TR
34677
92687
30TR
77497
94851
2TỶ
555221
284882
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
92
57
87
200N
285
986
655
400N
7284
0333
1036
9769
7681
3414
7632
1055
4499
1TR
2800
8618
5545
3TR
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
10TR
12229
27113
25782
72049
76951
54375
15TR
44133
87037
17121
30TR
92648
14572
15409
2TỶ
097317
791751
395830
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
28
08
200N
563
077
400N
3305
0793
0740
4612
9537
9032
1TR
1032
4132
3TR
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
10TR
05284
65956
39895
27890
15TR
44688
13907
30TR
62864
93501
2TỶ
268790
568906
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
74
41
200N
657
574
400N
8188
8420
9584
5457
9895
1683
1TR
3939
2032
3TR
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
10TR
14344
05291
89487
30933
15TR
11820
75336
30TR
37623
51216
2TỶ
569127
635363
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
15
19
200N
107
618
400N
2077
8755
7392
1382
9255
7491
1TR
2673
5712
3TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
10TR
11409
82792
50436
52461
15TR
48382
02501
30TR
31279
55818
2TỶ
307019
013817
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
98
81
83
200N
843
302
220
400N
7953
5689
0788
8571
2060
0447
3676
8973
2527
1TR
2927
3839
8150
3TR
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
10TR
13489
16211
34668
71278
03062
71941
15TR
37978
56791
75926
30TR
90178
71483
83596
2TỶ
990669
344924
517931
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
10
78
65
200N
490
504
265
400N
2479
6712
0494
7886
3990
3227
0675
4165
3390
1TR
1210
0165
8380
3TR
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
10TR
99258
48994
46753
49698
44117
47904
15TR
34028
46729
81404
30TR
70057
71403
40662
2TỶ
016979
264606
441074
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL