In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
79
11
200N
392
217
400N
0721
1447
6298
7667
4771
5359
1TR
3827
9141
3TR
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
10TR
29561
29932
47803
36302
15TR
68189
19892
30TR
11473
64988
2TỶ
762976
370560
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
81
94
200N
913
668
400N
2313
8558
2147
4106
2753
0889
1TR
4235
7770
3TR
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
10TR
83888
79186
36464
35930
15TR
59932
69822
30TR
26349
11207
2TỶ
516036
838784
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
23
14
54
200N
930
342
329
400N
8790
5246
9056
6424
0242
8430
3284
9678
8881
1TR
8555
3504
0732
3TR
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
10TR
72707
29197
90472
28124
66219
90660
15TR
26159
14581
63913
30TR
96760
14086
41707
2TỶ
602436
727077
052659
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
19
74
47
200N
185
713
652
400N
1381
3664
3273
5576
7811
8493
8244
6650
7201
1TR
8521
2573
1888
3TR
48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
10TR
18009
53383
56167
31318
35147
54582
15TR
90664
22013
90833
30TR
14491
38858
61321
2TỶ
193652
632279
100825
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
64
30
200N
982
453
400N
4306
7665
4643
4329
9594
0315
1TR
9564
2220
3TR
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
10TR
37145
88820
47972
20969
15TR
39972
02673
30TR
07964
74030
2TỶ
930199
723029
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
34
82
19
200N
368
797
368
400N
8569
2135
9567
8205
1126
6550
1029
6530
2724
1TR
7878
4218
1432
3TR
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
10TR
50738
93375
32944
16749
10570
99720
15TR
47762
74869
71117
30TR
45027
22277
03192
2TỶ
036398
232371
699494
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
29
85
200N
715
447
400N
7284
1565
1339
6457
9183
7747
1TR
5105
5384
3TR
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
10TR
17386
24408
18998
76807
15TR
98739
61863
30TR
32934
34548
2TỶ
181996
775469
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL