In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 10:44:27 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
16
29
200N
634
459
400N
7360
9483
6985
0069
4169
0411
1TR
6192
8253
3TR
56194
55116
52873
84903
82456
26426
46723
80016
13396
26515
12652
14775
84847
19556
10TR
69159
22571
58591
34704
15TR
22950
76190
30TR
45134
55011
2TỶ
715334
973858
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
66
74
39
200N
355
476
330
400N
5693
0704
9824
4084
4986
1060
8412
7270
6045
1TR
7744
0823
4377
3TR
46989
57286
35414
01878
93106
11539
68467
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
10TR
96836
08565
36162
03604
75131
39378
15TR
78949
74986
10929
30TR
21142
86576
98098
2TỶ
483609
728095
364073
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
37
94
200N
504
970
400N
0567
5353
1843
6385
5350
0858
1TR
8483
0559
3TR
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
10TR
25698
59921
77309
33202
15TR
28340
46963
30TR
76749
86240
2TỶ
070260
611139
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
53
15
200N
055
561
400N
4145
0663
2833
2686
7382
5531
1TR
4246
8167
3TR
89456
25411
68781
24166
32649
46709
09538
22120
95618
83768
83186
63773
02584
07662
10TR
60058
84456
45992
81992
15TR
22485
97785
30TR
84082
77837
2TỶ
032867
171036
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
72
61
200N
322
802
400N
2495
6892
2410
5679
0649
4398
1TR
7368
6139
3TR
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
10TR
87752
60201
26592
35817
15TR
24456
66558
30TR
90341
64382
2TỶ
609738
214495
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Thừa T. HuếKon TumKhánh Hòa
TTHKTKH
100N
43
27
56
200N
216
043
992
400N
4872
2529
0075
4455
9309
4922
3092
6376
0255
1TR
9209
8570
4910
3TR
04540
05182
39615
59925
48208
28615
23852
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
10TR
88063
38790
47702
70381
35543
84534
15TR
08736
98609
71448
30TR
62060
92208
49485
2TỶ
444846
556433
310905
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
17
79
18
200N
279
080
725
400N
2999
6307
2938
0565
7535
5430
1599
9411
3259
1TR
3390
5027
2619
3TR
43055
63831
09772
51046
20565
35553
87296
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
10TR
47583
73812
33865
66236
96224
29748
15TR
30256
57552
74662
30TR
00213
50413
36029
2TỶ
825222
811308
133633
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL