In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 09:30:05 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
35
21
200N
361
690
400N
5722
4841
4300
4785
3314
1726
1TR
7281
9508
3TR
56282
62926
18381
60025
60904
93981
08229
44548
22514
34879
41720
40379
08179
51897
10TR
15683
52490
71395
96674
15TR
52948
62018
30TR
01339
03602
2TỶ
75365
92044
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
36
53
200N
566
388
400N
9840
1604
5070
8791
3453
5302
1TR
0247
7567
3TR
14612
18347
19786
44330
82465
07360
74436
64801
15776
35290
91042
85806
72658
71947
10TR
67931
59225
64464
33751
15TR
92377
83703
30TR
58149
43672
2TỶ
04050
66702
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
80
44
81
200N
571
913
848
400N
6150
9209
3583
6287
8645
7572
5574
1886
7608
1TR
6261
3513
0830
3TR
81822
63973
60636
83731
48619
82562
48182
25252
01168
39233
68890
05361
15466
50589
86554
53976
03373
64828
44847
34983
60621
10TR
02330
26060
05114
96131
67654
81151
15TR
17421
75920
32380
30TR
93038
36972
68038
2TỶ
60923
65290
24495
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
40
51
200N
316
904
400N
4575
5894
2077
0052
1141
7401
1TR
2644
9632
3TR
02073
29770
64222
28305
63313
78092
94540
98147
59954
56721
87900
71160
51767
39140
10TR
79599
90402
29596
95692
15TR
59792
81585
30TR
15583
01421
2TỶ
01076
55412
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
19
07
16
200N
091
596
466
400N
3789
2083
7906
6638
5800
7583
0597
8724
5910
1TR
4944
5656
1409
3TR
55710
01988
84869
78811
84015
22941
62621
50200
93110
47617
07096
51434
84671
94399
44241
01308
91904
41927
38953
90508
90608
10TR
53116
94306
48046
72520
19770
46759
15TR
15710
21280
57204
30TR
29770
44160
26764
2TỶ
21884
51604
31572
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
50
82
200N
463
548
400N
2566
2255
7805
2244
3566
3414
1TR
9877
3453
3TR
95427
87386
35484
71971
87849
47099
54444
91598
48879
73319
87407
24878
34259
49691
10TR
18400
11076
74764
38206
15TR
38168
99204
30TR
34564
64047
2TỶ
49460
79984
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
68
23
200N
043
411
400N
0015
4278
9254
4988
6294
0087
1TR
6168
6411
3TR
70244
12037
95507
06795
32057
52243
67363
19719
88928
93264
26428
96407
62287
51363
10TR
22988
17020
19413
27579
15TR
83099
17848
30TR
14307
71221
2TỶ
84719
26198
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL