In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
Xổ Số Max 3D

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba

Còn 07:04:03 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
45644
G.Nhất
74865
G.Nhì
15504
80868
G.Ba
43993
32649
00875
23992
33149
42955
G.Tư
9795
5669
1043
9533
G.Năm
7117
2481
9225
1036
1489
0806
G.Sáu
337
201
287
G.Bảy
16
75
85
79

Quảng Ninh - 08/05/12

0123456789
2481
201
3992
3993
1043
9533
5504
5644
4865
0875
2955
9795
9225
75
85
1036
0806
16
7117
337
287
0868
2649
3149
5669
1489
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
99390
G.Nhất
23650
G.Nhì
83158
36821
G.Ba
29349
10595
11691
34119
28984
15137
G.Tư
7215
0828
7844
1407
G.Năm
4329
8164
2556
7592
0284
1900
G.Sáu
255
256
131
G.Bảy
93
18
99
05

Quảng Ninh - 01/05/12

0123456789
3650
1900
9390
6821
1691
131
7592
93
8984
7844
8164
0284
0595
7215
255
05
2556
256
5137
1407
3158
0828
18
9349
4119
4329
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
63726
G.Nhất
44744
G.Nhì
81102
47232
G.Ba
80526
48917
85756
72729
10530
83019
G.Tư
8260
4339
5580
6636
G.Năm
9522
7870
4423
3418
3044
6529
G.Sáu
958
844
312
G.Bảy
54
10
04
80

Quảng Ninh - 24/04/12

0123456789
0530
8260
5580
7870
10
80
1102
7232
9522
312
4423
4744
3044
844
54
04
0526
5756
6636
3726
8917
3418
958
2729
3019
4339
6529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
54166
G.Nhất
73909
G.Nhì
43639
93244
G.Ba
28570
76613
95570
41001
81381
52952
G.Tư
7332
6564
0395
6696
G.Năm
6303
5623
7075
9926
8339
5401
G.Sáu
715
266
484
G.Bảy
67
94
27
07

Quảng Ninh - 17/04/12

0123456789
8570
5570
1001
1381
5401
2952
7332
6613
6303
5623
3244
6564
484
94
0395
7075
715
6696
9926
266
4166
67
27
07
3909
3639
8339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
50321
G.Nhất
46743
G.Nhì
57473
54491
G.Ba
19330
86941
04978
10597
32721
33101
G.Tư
4453
4230
0099
6642
G.Năm
6629
6569
0009
8078
5280
7636
G.Sáu
666
878
641
G.Bảy
44
96
47
53

Quảng Ninh - 10/04/12

0123456789
9330
4230
5280
4491
6941
2721
3101
641
0321
6642
6743
7473
4453
53
44
7636
666
96
0597
47
4978
8078
878
0099
6629
6569
0009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
27131
G.Nhất
44919
G.Nhì
36851
61854
G.Ba
24852
24579
72903
51013
03555
36534
G.Tư
6557
5526
4507
5669
G.Năm
3114
4834
2465
0991
4030
6256
G.Sáu
898
459
056
G.Bảy
17
83
25
48

Quảng Ninh - 03/04/12

0123456789
4030
6851
0991
7131
4852
2903
1013
83
1854
6534
3114
4834
3555
2465
25
5526
6256
056
6557
4507
17
898
48
4919
4579
5669
459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB
02476
G.Nhất
89109
G.Nhì
08629
10930
G.Ba
83601
16342
58327
97611
18967
98166
G.Tư
4948
5793
9238
5671
G.Năm
2243
5193
1162
8335
2813
5844
G.Sáu
877
386
151
G.Bảy
70
78
85
11

Quảng Ninh - 27/03/12

0123456789
0930
70
3601
7611
5671
151
11
6342
1162
5793
2243
5193
2813
5844
8335
85
8166
386
2476
8327
8967
877
4948
9238
78
9109
8629
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL