In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 05:33:50 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
47166
G.Nhất
00270
G.Nhì
52746
73042
G.Ba
13720
71320
75002
69532
63871
16784
G.Tư
5495
4937
2457
9435
G.Năm
4733
0401
8524
3715
0095
3132
G.Sáu
910
192
586
G.Bảy
06
08
78
74

Hà Nội - 23/04/12

0123456789
0270
3720
1320
910
3871
0401
3042
5002
9532
3132
192
4733
6784
8524
74
5495
9435
3715
0095
2746
586
06
7166
4937
2457
08
78
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
41591
G.Nhất
60632
G.Nhì
84400
86041
G.Ba
55904
28350
97831
29918
14405
62774
G.Tư
7489
8523
2334
2376
G.Năm
3900
8030
4542
7761
8452
4640
G.Sáu
961
261
832
G.Bảy
62
00
07
43

Hà Nội - 16/04/12

0123456789
4400
8350
3900
8030
4640
00
6041
7831
7761
961
261
1591
0632
4542
8452
832
62
8523
43
5904
2774
2334
4405
2376
07
9918
7489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
57148
G.Nhất
70512
G.Nhì
89060
43387
G.Ba
10086
22295
78012
45984
23338
71972
G.Tư
2442
9516
4024
0111
G.Năm
5046
8897
9720
4888
0558
9421
G.Sáu
037
486
093
G.Bảy
54
23
09
37

Hà Nội - 09/04/12

0123456789
9060
9720
0111
9421
0512
8012
1972
2442
093
23
5984
4024
54
2295
0086
9516
5046
486
3387
8897
037
37
3338
4888
0558
7148
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
62760
G.Nhất
57396
G.Nhì
34576
27340
G.Ba
40820
21877
85802
02513
69097
47526
G.Tư
9114
3784
5824
1069
G.Năm
5126
1880
9096
8679
6278
4610
G.Sáu
829
070
463
G.Bảy
10
62
06
08

Hà Nội - 02/04/12

0123456789
7340
0820
1880
4610
070
10
2760
5802
62
2513
463
9114
3784
5824
7396
4576
7526
5126
9096
06
1877
9097
6278
08
1069
8679
829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
65289
G.Nhất
72448
G.Nhì
15457
16997
G.Ba
76511
12265
60534
61246
80124
98657
G.Tư
3381
4413
0726
7252
G.Năm
3706
3250
5842
0678
1795
3624
G.Sáu
591
812
515
G.Bảy
79
29
00
21

Hà Nội - 26/03/12

0123456789
3250
00
6511
3381
591
21
7252
5842
812
4413
0534
0124
3624
2265
1795
515
1246
0726
3706
5457
6997
8657
2448
0678
79
29
5289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
54436
G.Nhất
96303
G.Nhì
20448
23537
G.Ba
89234
08676
08203
70626
84708
62915
G.Tư
8473
2071
1303
0028
G.Năm
0343
2084
0749
1961
0577
2428
G.Sáu
917
769
891
G.Bảy
58
67
02
44

Hà Nội - 19/03/12

0123456789
2071
1961
891
02
6303
8203
8473
1303
0343
9234
2084
44
2915
8676
0626
4436
3537
0577
917
67
0448
4708
0028
2428
58
0749
769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB
81692
G.Nhất
30303
G.Nhì
27774
39254
G.Ba
80797
30004
94948
01449
19236
22846
G.Tư
1641
6957
1226
2314
G.Năm
9813
3149
2074
8131
8192
5512
G.Sáu
045
173
614
G.Bảy
12
88
49
84

Hà Nội - 12/03/12

0123456789
1641
8131
8192
5512
12
1692
0303
9813
173
7774
9254
0004
2314
2074
614
84
045
9236
2846
1226
0797
6957
4948
88
1449
3149
49
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL