In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Chủ nhật

Còn 15:42:49 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
54473
G.Nhất
28349
G.Nhì
59602
91176
G.Ba
90961
54836
49361
44349
01452
01595
G.Tư
8316
3296
8662
7654
G.Năm
4853
8593
8811
9418
1364
7703
G.Sáu
857
232
836
G.Bảy
51
76
34
04

Thái Bình - 15/04/12

0123456789
0961
9361
8811
51
9602
1452
8662
232
4853
8593
7703
4473
7654
1364
34
04
1595
1176
4836
8316
3296
836
76
857
9418
8349
4349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
45564
G.Nhất
56706
G.Nhì
55376
15345
G.Ba
19111
87232
05244
70704
91856
29218
G.Tư
5744
3220
8106
3707
G.Năm
0358
1896
5695
9237
3385
0485
G.Sáu
208
108
900
G.Bảy
33
67
59
23

Thái Bình - 08/04/12

0123456789
3220
900
9111
7232
33
23
5244
0704
5744
5564
5345
5695
3385
0485
6706
5376
1856
8106
1896
3707
9237
67
9218
0358
208
108
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
35970
G.Nhất
71221
G.Nhì
68885
93929
G.Ba
19679
27557
16822
39207
32774
05638
G.Tư
3876
5047
0947
5149
G.Năm
0147
4878
7229
5575
2689
5514
G.Sáu
271
872
513
G.Bảy
68
86
14
34

Thái Bình - 01/04/12

0123456789
5970
1221
271
6822
872
513
2774
5514
14
34
8885
5575
3876
86
7557
9207
5047
0947
0147
5638
4878
68
3929
9679
5149
7229
2689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
68410
G.Nhất
71426
G.Nhì
79723
02429
G.Ba
07961
73509
78600
64637
16331
63288
G.Tư
4924
4077
5066
8962
G.Năm
2800
0252
5547
8109
1017
0788
G.Sáu
879
599
594
G.Bảy
08
88
39
43

Thái Bình - 25/03/12

0123456789
8600
2800
8410
7961
6331
8962
0252
9723
43
4924
594
1426
5066
4637
4077
5547
1017
3288
0788
08
88
2429
3509
8109
879
599
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
66019
G.Nhất
91161
G.Nhì
05506
10304
G.Ba
57340
10553
29653
10721
26311
31742
G.Tư
5302
6998
2387
6255
G.Năm
6400
4212
9906
0013
7194
6415
G.Sáu
392
381
756
G.Bảy
39
19
99
02

Thái Bình - 18/03/12

0123456789
7340
6400
1161
0721
6311
381
1742
5302
4212
392
02
0553
9653
0013
0304
7194
6255
6415
5506
9906
756
2387
6998
39
19
99
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
98049
G.Nhất
08146
G.Nhì
27639
91951
G.Ba
41714
67942
93039
39692
15226
33740
G.Tư
8691
2983
7293
9497
G.Năm
7399
7149
9811
1397
5437
9344
G.Sáu
688
958
948
G.Bảy
38
47
33
50

Thái Bình - 11/03/12

0123456789
3740
50
1951
8691
9811
7942
9692
2983
7293
33
1714
9344
8146
5226
9497
1397
5437
47
688
958
948
38
7639
3039
7399
7149
8049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB
96968
G.Nhất
17808
G.Nhì
60948
29741
G.Ba
59415
71528
36713
85986
33196
43613
G.Tư
6656
4304
3234
7024
G.Năm
8861
9995
9757
8585
5035
9246
G.Sáu
188
654
786
G.Bảy
86
29
35
37

Thái Bình - 04/03/12

0123456789
9741
8861
6713
3613
4304
3234
7024
654
9415
9995
8585
5035
35
5986
3196
6656
9246
786
86
9757
37
7808
0948
1528
188
6968
29

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL