In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Chủ nhật

Còn 03:24:21 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 18-12-14-11-6-5-19-16 EN
91138
G.Nhất
42203
G.Nhì
16727
62518
G.Ba
40212
38181
55475
98984
20314
05059
G.Tư
8841
4036
0947
9799
G.Năm
9576
2316
6534
0618
1125
2257
G.Sáu
115
313
503
G.Bảy
71
91
34
85

Thái Bình - 14/01/24

0123456789
8181
8841
71
91
0212
2203
313
503
8984
0314
6534
34
5475
1125
115
85
4036
9576
2316
6727
0947
2257
2518
0618
1138
5059
9799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 19-12-7-20-3-13-18-16 ED
69618
G.Nhất
77903
G.Nhì
10601
27302
G.Ba
64369
67113
39541
91989
70398
06419
G.Tư
2465
5299
8705
5568
G.Năm
1279
2671
9902
2142
3112
6408
G.Sáu
615
603
561
G.Bảy
85
67
75
12

Thái Bình - 07/01/24

0123456789
0601
9541
2671
561
7302
9902
2142
3112
12
7903
7113
603
2465
8705
615
85
75
67
0398
5568
6408
9618
4369
1989
6419
5299
1279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 18-9-1-14-7-6-17-11DV
73758
G.Nhất
80689
G.Nhì
75152
42067
G.Ba
69905
79800
28338
29736
28168
24917
G.Tư
3277
9831
1686
1236
G.Năm
2848
6743
8909
8565
2489
7595
G.Sáu
292
586
465
G.Bảy
42
82
02
43

Thái Bình - 31/12/23

0123456789
9800
9831
5152
292
42
82
02
6743
43
9905
8565
7595
465
9736
1686
1236
586
2067
4917
3277
8338
8168
2848
3758
0689
8909
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 15-18-14-7-8-12-3-2DN
01243
G.Nhất
37916
G.Nhì
59482
35038
G.Ba
84947
66319
33665
08943
47178
78546
G.Tư
7854
3336
9083
7212
G.Năm
1120
8381
9628
5962
7004
3248
G.Sáu
498
694
995
G.Bảy
65
92
44
57

Thái Bình - 24/12/23

0123456789
1120
8381
9482
7212
5962
92
8943
9083
1243
7854
7004
694
44
3665
995
65
7916
8546
3336
4947
57
5038
7178
9628
3248
498
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 18-10-20-16-4-8-13-1 DE
03257
G.Nhất
14988
G.Nhì
21865
30155
G.Ba
62858
00770
81163
91066
32492
88398
G.Tư
6066
8357
7220
9032
G.Năm
5532
5899
2304
2862
4668
1049
G.Sáu
347
930
724
G.Bảy
90
59
43
61

Thái Bình - 17/12/23

0123456789
0770
7220
930
90
61
2492
9032
5532
2862
1163
43
2304
724
1865
0155
1066
6066
8357
347
3257
4988
2858
8398
4668
5899
1049
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 9-8-7-14-2-12-19-16 CV
87360
G.Nhất
29463
G.Nhì
59670
85173
G.Ba
59452
73572
10791
73037
30913
85255
G.Tư
4173
1112
3763
1888
G.Năm
1518
0392
8758
2218
4504
5669
G.Sáu
163
177
086
G.Bảy
95
45
08
63

Thái Bình - 10/12/23

0123456789
9670
7360
0791
9452
3572
1112
0392
9463
5173
0913
4173
3763
163
63
4504
5255
95
45
086
3037
177
1888
1518
8758
2218
08
5669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 16-9-5-11-4-6-2-15 CN
01716
G.Nhất
77561
G.Nhì
47720
88355
G.Ba
58888
22091
21180
93030
49821
58663
G.Tư
5620
5047
0428
6339
G.Năm
7437
0630
4896
2937
8774
2334
G.Sáu
663
164
416
G.Bảy
13
07
17
19

Thái Bình - 03/12/23

0123456789
7720
1180
3030
5620
0630
7561
2091
9821
8663
663
13
8774
2334
164
8355
4896
416
1716
5047
7437
2937
07
17
8888
0428
6339
19

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL