In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0906 843 559
406 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
Vé Số Cào

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai

Còn 08:39:54 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9E2D39T09K4
100N
00
41
14
200N
987
151
398
400N
1478
4595
6974
3790
2319
7753
4272
8617
0194
1TR
2029
2610
2949
3TR
57602
59626
82088
29806
71986
15018
59654
33081
93544
94754
95061
74175
92723
21482
16634
07855
90324
29126
50725
40679
54030
10TR
20757
50517
24422
69811
04153
60975
15TR
12465
24578
66768
30TR
82549
35510
34111
2TỶ
555665
338146
585249
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9D2D38T09K3
100N
39
14
11
200N
892
604
402
400N
0412
6463
2730
0839
9757
0270
2516
6724
8886
1TR
3202
7507
8767
3TR
49351
12610
82829
13145
23902
17093
70231
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
67970
91615
92090
01050
52881
37295
99972
10TR
37855
95329
21925
32107
38538
37909
15TR
83862
43048
11760
30TR
09552
56622
77450
2TỶ
581447
947679
479517
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9C2D37T09K2
100N
09
57
23
200N
772
796
889
400N
7646
1897
8481
0644
2868
1710
2767
4369
3170
1TR
5996
9142
7476
3TR
26546
81184
05246
07945
48966
03485
08240
35941
72229
69899
25685
69962
18356
64407
30002
63585
05250
74938
82927
17910
68890
10TR
48118
85862
77097
36235
64491
53285
15TR
40546
95313
70305
30TR
84245
08147
47033
2TỶ
883267
896123
738139
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
9B2D36T09K1
100N
52
95
18
200N
340
741
731
400N
7009
0323
6150
4133
2871
8232
0142
6622
5646
1TR
3735
9395
9778
3TR
13472
72637
62395
34955
21882
23880
93890
60281
38003
98003
46815
04064
83054
19663
50210
85490
77608
95425
42950
48618
93541
10TR
88891
59075
13277
64173
83407
84563
15TR
69487
31534
57953
30TR
25481
05150
83752
2TỶ
997490
952057
708817
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8E2D35T08K4
100N
76
74
27
200N
668
334
250
400N
9571
1229
0006
3605
9513
5670
4382
7123
3582
1TR
9170
1268
3235
3TR
00665
05366
00122
24783
74062
87938
57823
97276
41034
85575
63616
42558
56771
12562
44175
70963
22756
55098
11021
11304
57010
10TR
03620
28710
97070
10108
50100
35376
15TR
56384
58913
78623
30TR
71154
87289
88985
2TỶ
420700
702212
729738
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8D2D34T08K3
100N
37
95
36
200N
891
123
767
400N
0464
7725
2520
8385
0156
3754
5699
2061
9586
1TR
8127
1933
7033
3TR
21891
41168
52237
73704
46641
56508
87620
15358
86997
94486
41296
59128
11311
08539
30329
20963
80374
80577
78001
79163
51043
10TR
24328
47366
27162
82620
99243
79230
15TR
09166
44329
18318
30TR
02262
78998
44226
2TỶ
077010
374123
484021
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai TP. HCMĐồng ThápCà Mau
8C2D33T08K2
100N
52
92
11
200N
703
541
865
400N
1053
8385
8394
7739
5236
2389
7934
3914
8861
1TR
9636
3247
5007
3TR
31805
07248
09330
31810
17625
87604
00636
75744
72425
66074
00830
80189
94761
90921
65198
06491
54825
93739
98171
59644
97363
10TR
67668
37079
34965
96620
42646
06356
15TR
44094
00514
44975
30TR
64334
70745
47077
2TỶ
530867
073408
684454
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL