In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
81
18
200N
591
934
400N
7617
7799
7518
5479
8848
9073
1TR
8648
3613
3TR
88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
10TR
58543
31638
72162
83589
15TR
21293
98326
30TR
37067
89123
2TỶ
433233
435861
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
54
44
200N
558
645
400N
9746
3315
8741
5285
9513
4584
1TR
1964
3913
3TR
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
10TR
49124
06927
02140
42326
15TR
07057
01620
30TR
71307
99789
2TỶ
331504
000736
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
51
68
200N
579
396
400N
8164
9767
4765
6578
0864
0081
1TR
4192
6179
3TR
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
10TR
39137
43103
25955
65598
15TR
60559
29994
30TR
09153
02870
2TỶ
420075
419588
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
24
15
200N
042
056
400N
6337
8900
4387
3378
4255
1495
1TR
5435
0734
3TR
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
10TR
48404
22645
52425
91935
15TR
64023
90147
30TR
27890
10094
2TỶ
724015
829996
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
89
99
200N
640
546
400N
1459
8272
0599
3367
1962
7865
1TR
0615
0341
3TR
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
10TR
78323
14491
07079
67310
15TR
10100
75911
30TR
91473
08005
2TỶ
123076
317566
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
21
29
200N
390
462
400N
6866
2789
3577
5047
5268
7271
1TR
7860
5929
3TR
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
10TR
31462
75749
49053
09210
15TR
05889
72188
30TR
10173
31696
2TỶ
851265
659770
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
18
64
200N
357
256
400N
5918
2197
2810
6789
2905
2027
1TR
5694
1070
3TR
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
10TR
96319
24381
08192
80483
15TR
30972
01523
30TR
38029
58438
2TỶ
483117
037217
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL