In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 06:02:27 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
84
66
200N
213
196
400N
0193
0202
3813
6572
1332
6505
1TR
2275
7944
3TR
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
10TR
81946
08823
54483
97529
15TR
51129
19448
30TR
53838
69162
2TỶ
051264
959715
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
03
52
200N
250
753
400N
9914
5265
1712
1753
8052
0482
1TR
1330
8161
3TR
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
10TR
27678
62572
09930
81797
15TR
20200
70569
30TR
36323
97019
2TỶ
793827
662228
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
95
78
200N
404
710
400N
6278
8602
3181
7893
1923
4327
1TR
9973
9998
3TR
98250
65705
39005
35829
02665
86640
49781
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
10TR
16905
01207
76558
98192
15TR
41186
46938
30TR
54541
15280
2TỶ
426461
136847
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
46
08
200N
915
160
400N
0790
7490
5063
9530
4853
9393
1TR
8553
5668
3TR
83333
37976
32697
91482
66056
09730
46139
95213
95100
78449
93542
56387
69821
42517
10TR
90069
52103
96699
02111
15TR
64546
61656
30TR
23446
77447
2TỶ
303758
132304
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
32
24
200N
542
411
400N
5864
4415
0218
3032
8153
0991
1TR
8101
5047
3TR
86828
10605
94454
78090
21596
54326
74975
77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
10TR
99182
55151
59231
38946
15TR
15877
07936
30TR
25969
87825
2TỶ
193067
997754
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
75
69
200N
751
170
400N
1666
2352
1728
2748
9081
5368
1TR
8419
0630
3TR
56910
34645
25986
94724
36447
77354
19390
74319
46551
41930
95758
23839
19240
34317
10TR
64206
05402
04226
93593
15TR
68845
53910
30TR
52928
46016
2TỶ
747877
749535
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
65
76
200N
623
088
400N
5917
7350
1330
7308
0323
0005
1TR
7093
7502
3TR
90338
15040
55398
54462
14574
32020
72334
58876
00460
63587
94804
63634
38633
29289
10TR
07813
78761
89439
39661
15TR
79953
21355
30TR
28204
61432
2TỶ
339588
763134
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL