In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu

Còn 06:55:32 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
43
83
200N
296
236
400N
4397
4392
4100
5216
3674
7286
1TR
3601
9903
3TR
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
30378
18797
76434
09249
87648
43498
72432
10TR
55809
99954
19090
81859
15TR
53231
94373
30TR
45567
62721
2TỶ
102215
409386
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
47
02
200N
640
356
400N
7255
6324
6035
8441
2230
0394
1TR
0534
7667
3TR
44932
31916
09505
51798
99652
68500
91403
89172
67861
51794
51144
74203
95302
90450
10TR
46372
97357
22242
70671
15TR
51800
10746
30TR
01403
79553
2TỶ
191725
185628
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
64
30
200N
455
014
400N
8314
3798
5450
1459
6964
2350
1TR
3847
6882
3TR
58832
98342
36803
60944
81281
64680
17007
88692
10972
33603
26972
70521
42089
98010
10TR
53314
87912
21958
94222
15TR
62423
71170
30TR
82229
14969
2TỶ
297652
055705
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
10
86
200N
767
952
400N
6120
8158
3260
1914
7840
7263
1TR
2165
3010
3TR
58443
49155
18656
93869
71794
04578
30804
66730
21428
34497
47593
12182
74790
54752
10TR
83776
32076
94002
77124
15TR
78952
54439
30TR
09668
55866
2TỶ
418301
058335
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
24
07
200N
668
424
400N
6439
2511
1356
3285
9157
7816
1TR
3888
8607
3TR
88941
37903
68481
91741
67996
38351
26967
47117
75431
39715
03869
11525
03803
77641
10TR
84979
40214
43029
10308
15TR
80818
50656
30TR
54452
21145
2TỶ
793263
375419
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
81
93
200N
365
369
400N
9332
3444
9998
9344
4509
1150
1TR
1788
6736
3TR
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
10TR
86479
24718
86284
33055
15TR
30361
28081
30TR
44644
16400
2TỶ
687948
855680
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
56
52
200N
569
289
400N
3658
2292
8688
8776
8152
9495
1TR
6272
4338
3TR
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
10TR
67561
34316
94075
07083
15TR
06919
60144
30TR
67261
65456
2TỶ
738250
849005
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL