In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 06:13:55 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
83
65
200N
931
350
400N
0634
7828
3785
2206
5988
3816
1TR
1897
5086
3TR
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
10TR
02717
48362
23899
23892
15TR
78460
11546
30TR
22742
08027
2TỶ
508578
474835
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
37
67
200N
075
963
400N
2147
0967
5477
0056
0043
7327
1TR
0517
7407
3TR
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
10TR
07457
54865
62559
57231
15TR
77409
79351
30TR
47569
37531
2TỶ
203654
180006
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
66
70
200N
810
404
400N
4971
1751
9984
7447
8899
7899
1TR
3819
7611
3TR
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
10TR
00366
53441
10834
55203
15TR
61001
10919
30TR
03996
31898
2TỶ
296397
169092
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
07
56
200N
016
921
400N
5433
3494
8896
1736
5113
2328
1TR
3081
7185
3TR
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
35318
02235
31241
91659
70678
43158
35325
10TR
06870
67159
93432
65697
15TR
10192
44180
30TR
86154
05699
2TỶ
497793
073768
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
16
08
200N
802
152
400N
4136
9173
6072
2776
7453
9706
1TR
8022
0102
3TR
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
10TR
63217
65117
86226
11971
15TR
61409
70371
30TR
57955
10643
2TỶ
323499
338743
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
50
66
200N
666
684
400N
5076
8608
9181
5047
0828
5677
1TR
6328
3763
3TR
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
10TR
03888
39639
73030
32643
15TR
07571
55154
30TR
00502
61376
2TỶ
557810
771033
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
38
53
200N
625
136
400N
4266
1483
6227
5090
9838
3011
1TR
4595
0358
3TR
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
10TR
26283
55020
92820
03400
15TR
07672
24105
30TR
50967
75694
2TỶ
376288
079141
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL