In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 05:47:13 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
02
42
200N
134
807
400N
1301
9986
6766
9496
5326
9775
1TR
1867
7541
3TR
46440
30102
97954
93928
03093
45907
42668
92911
62216
79388
89750
37606
34432
95925
10TR
06442
34730
06778
64663
15TR
09507
84922
30TR
04647
12385
2TỶ
369587
659511
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
41
85
200N
646
826
400N
8196
9884
6921
7767
7653
4829
1TR
9472
1615
3TR
69813
32989
44850
24129
34967
97022
94182
79154
65512
44233
27196
32223
12785
98628
10TR
39620
29482
03503
01625
15TR
15166
00813
30TR
75836
73576
2TỶ
172910
887312
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
97
62
200N
624
945
400N
3866
8232
4980
3516
3852
6565
1TR
3665
5073
3TR
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
10TR
94181
03078
81465
36418
15TR
92437
58359
30TR
58558
08647
2TỶ
760237
446147
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
97
27
200N
176
456
400N
9022
8072
5211
4483
3957
8572
1TR
4647
7212
3TR
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
10TR
78044
22776
21271
33355
15TR
41054
83191
30TR
43842
72324
2TỶ
918419
686797
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
13
34
200N
365
301
400N
3399
5773
7063
2172
9761
4105
1TR
9369
8080
3TR
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
10TR
74548
30533
58084
52179
15TR
30839
41830
30TR
74291
05740
2TỶ
206361
362245
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
77
73
200N
561
817
400N
4690
7236
9284
8645
9055
2785
1TR
4336
3319
3TR
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
10TR
13242
16404
29085
34597
15TR
18397
30796
30TR
91545
18067
2TỶ
001078
191362
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
77
45
200N
062
896
400N
3218
2488
1084
2753
2918
8410
1TR
4215
0121
3TR
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
10TR
99793
49509
58786
69966
15TR
31282
89027
30TR
85142
29560
2TỶ
605636
982419
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL