In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 05:34:51 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
59
21
200N
738
917
400N
4307
7637
3242
0429
8704
6880
1TR
5053
1827
3TR
43529
53185
82142
62509
79922
14362
10643
78391
57151
75209
26176
16516
69565
48859
10TR
30371
90203
98065
21526
15TR
52560
09657
30TR
05277
87671
2TỶ
905943
727772
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
43
49
200N
334
284
400N
2807
8469
4139
8770
3051
3111
1TR
4910
0174
3TR
98965
17140
69448
32862
82028
56326
90984
04715
05786
28160
56339
00256
75762
06473
10TR
72307
89792
83862
98066
15TR
28699
82254
30TR
56300
47579
2TỶ
729799
168287
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
28
43
200N
600
083
400N
6970
7025
5048
5545
3082
5134
1TR
8020
8077
3TR
16710
51138
80944
95102
27055
66653
54540
59864
69624
04961
40591
74207
99531
37939
10TR
00984
20834
65054
63724
15TR
55891
10518
30TR
42287
73161
2TỶ
112501
225438
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
64
30
200N
811
851
400N
2285
2889
1635
3398
0628
2083
1TR
4972
1953
3TR
38185
95142
27920
48726
52957
19543
69064
53272
33293
67934
85214
15654
87503
92426
10TR
00088
61809
28424
71217
15TR
42152
70124
30TR
38858
42671
2TỶ
097850
899284
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
80
00
200N
846
892
400N
9762
2961
7811
7406
8027
3598
1TR
9612
0519
3TR
85724
69628
11262
64258
48251
77686
57715
08738
10935
53692
19185
83066
88629
27911
10TR
72412
63743
32380
42055
15TR
73083
33683
30TR
03384
64553
2TỶ
076557
736956
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
93
06
200N
248
139
400N
2372
8945
2337
4896
7609
1155
1TR
8433
6960
3TR
69695
10478
91958
10167
78428
11815
46270
15888
37959
33596
74237
55660
13144
83344
10TR
36912
08140
50161
59565
15TR
71461
50009
30TR
07814
97969
2TỶ
302925
851389
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
87
12
200N
882
449
400N
7158
8761
4905
0862
9127
9664
1TR
3985
1789
3TR
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
10TR
50723
97382
79177
80434
15TR
22215
07513
30TR
72435
67090
2TỶ
428591
415322
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL