In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật

Còn 05:18:22 nữa đến xổ số Miền Trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
91
41
51
200N
481
913
821
400N
6963
6259
6443
7515
7570
8626
9390
2681
9723
1TR
8857
8619
6958
3TR
03905
45355
84111
60891
81954
32980
76021
10345
49689
93464
16913
57981
04569
92329
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
10TR
26151
92888
15246
65129
42179
61890
15TR
54671
73874
26186
30TR
37548
71156
92447
2TỶ
519859
563304
207612
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
46
08
59
200N
417
555
987
400N
5162
1472
7982
2094
0088
2727
5230
7133
2358
1TR
2142
9109
4044
3TR
61204
28224
46475
47240
12067
46819
84674
21399
94198
64033
05944
38331
24331
37542
02108
26233
40418
95995
15598
95859
36988
10TR
36441
38138
58430
19366
59018
81655
15TR
32389
18259
70148
30TR
42161
25914
71133
2TỶ
338264
619047
074926
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
13
76
25
200N
978
225
381
400N
7225
3208
7928
7985
8024
7557
9712
7828
4855
1TR
2229
8760
4161
3TR
88936
49890
14895
70726
00618
88761
42976
52857
44671
04961
64880
45740
60916
92771
47643
50688
86695
50130
89010
99622
39849
10TR
38744
17996
40346
48690
67440
31142
15TR
95122
91100
58911
30TR
20651
00089
74788
2TỶ
447591
281225
091545
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
15
86
49
200N
387
576
301
400N
0800
3009
5474
6319
6127
9626
2669
4590
2553
1TR
5155
2116
0379
3TR
16493
68991
61634
32500
74483
69097
04928
98311
21029
95762
44283
30551
77471
82038
85384
94880
26818
92869
47053
78682
07476
10TR
11218
74391
37926
89100
26306
20055
15TR
19241
83579
00488
30TR
82099
37607
11716
2TỶ
271859
752286
789185
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
29
94
63
200N
744
956
897
400N
8958
4514
9017
3633
7565
5492
7907
7448
9479
1TR
6045
4515
5216
3TR
56544
36595
98343
49334
63787
44173
59498
39337
60217
36686
56067
75133
06524
12232
17371
04766
35343
15461
70041
46403
03838
10TR
20668
53241
75059
00083
48416
37093
15TR
56724
24809
07789
30TR
45108
19858
37297
2TỶ
222143
320350
836904
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
92
50
55
200N
347
382
976
400N
6718
3388
8089
5527
5792
0186
8979
2383
8586
1TR
9640
0029
8892
3TR
05620
32312
97156
37883
53386
75457
74041
58129
65507
99709
91144
02258
20705
00411
64993
59175
10131
51448
42799
93771
79500
10TR
24071
78303
21165
78487
83136
59798
15TR
21922
42259
71249
30TR
39037
85474
51896
2TỶ
846473
479938
537498
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
00
63
24
200N
673
887
152
400N
7349
7745
7457
8381
7275
4217
7620
9162
2935
1TR
1603
7840
3750
3TR
15391
06159
95430
36402
05978
60909
50411
72968
92352
57442
89805
86137
90680
95519
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
10TR
30037
36924
24170
19368
23129
82259
15TR
04376
84681
62696
30TR
69922
48153
59179
2TỶ
597297
580058
887035
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL