In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 04:35:09 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
71
20
200N
576
663
400N
9192
7172
1422
9971
4982
0592
1TR
6313
7650
3TR
69685
77863
38412
54885
90299
57124
24766
53186
51096
77927
90692
49490
83518
89786
10TR
49403
64055
64794
29773
15TR
52613
71955
30TR
35755
08778
2TỶ
958726
968157
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
18
89
200N
108
405
400N
1393
2154
2378
1836
8041
3396
1TR
3266
8377
3TR
33464
40563
41921
72993
20793
73373
67892
94717
25995
79884
57932
23474
28144
01568
10TR
64790
43187
13928
36489
15TR
80430
96256
30TR
99489
38716
2TỶ
638858
854032
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
36
93
200N
281
422
400N
3230
5748
1915
3780
9576
2517
1TR
3278
8356
3TR
16428
76494
52137
02933
56509
99757
12511
50077
61722
82924
76433
78199
86495
87082
10TR
63805
53483
27725
65054
15TR
71016
68268
30TR
23071
55910
2TỶ
252959
177847
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
96
24
200N
451
259
400N
0526
9006
5160
3037
7444
9047
1TR
1192
0161
3TR
20821
48830
67150
47505
84813
09900
98714
45004
74379
85630
11113
21965
12952
26226
10TR
29383
84549
78694
39697
15TR
27746
27318
30TR
08975
76977
2TỶ
685555
401484
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
27
25
200N
450
102
400N
9949
5703
3476
8758
4063
4459
1TR
0247
8215
3TR
94473
40771
77222
11536
46105
69047
95034
33043
33651
67262
62860
86330
16590
03539
10TR
53805
76421
39385
88753
15TR
14610
87502
30TR
48842
25308
2TỶ
140184
218726
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
10
39
200N
326
161
400N
0504
8616
1495
5595
1412
8275
1TR
8935
5570
3TR
23950
60511
96012
46214
05118
09359
89008
38559
14686
76555
08920
18855
25957
11496
10TR
13124
43154
27872
84811
15TR
92241
02208
30TR
65533
35283
2TỶ
203760
528656
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
20
35
200N
181
536
400N
4691
9266
6105
5114
6702
4795
1TR
9337
6091
3TR
99136
09670
25451
99510
96739
99729
02621
22980
52512
13573
18179
28883
26978
44332
10TR
78416
44634
60095
04932
15TR
98029
58866
30TR
50404
43616
2TỶ
445864
089330
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL