In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 06:53:06 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
25
23
200N
185
891
400N
7293
0921
9878
9546
2727
0297
1TR
1112
5133
3TR
99822
00808
24481
12032
47245
66075
49062
99334
45066
91215
13680
19859
95605
08437
10TR
89705
85725
61037
25574
15TR
88451
69901
30TR
22276
87165
2TỶ
514057
549655
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
83
81
200N
572
354
400N
6963
6522
0082
8914
6930
1029
1TR
2848
3807
3TR
86232
75015
42835
18241
80153
27944
31069
91378
06797
51438
66318
49734
71963
37204
10TR
87824
71723
19938
78908
15TR
42044
01522
30TR
80101
98918
2TỶ
761332
233446
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
65
83
200N
964
406
400N
4640
1227
8394
8437
6290
4456
1TR
6613
9018
3TR
25129
44043
13967
33115
71943
94872
03006
85152
88195
92059
58440
81706
43024
90542
10TR
21052
18081
90541
72035
15TR
91043
15310
30TR
85495
91191
2TỶ
944336
254047
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
45
81
200N
685
598
400N
3102
2499
9404
9098
5557
1609
1TR
2297
1759
3TR
81235
72746
23542
08330
84505
24137
18698
52247
01288
17062
04015
07382
06531
70374
10TR
93256
18129
10812
24193
15TR
71536
35535
30TR
24337
67627
2TỶ
264605
933789
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
04
88
200N
141
119
400N
2068
3163
2041
8613
9361
7286
1TR
9987
1883
3TR
93858
27381
52985
53427
07960
11169
03770
28323
01135
79701
09641
40518
33685
51472
10TR
66824
38356
67481
49379
15TR
56692
01308
30TR
44006
37489
2TỶ
830734
556088
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
42
43
200N
000
724
400N
6865
1501
5491
3741
1012
6579
1TR
8520
9219
3TR
55624
97622
13947
13533
94495
51262
01781
47786
71438
41048
96036
28856
84909
62783
10TR
82986
37142
76514
71259
15TR
35668
34853
30TR
93392
13267
2TỶ
240037
306584
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
48
52
200N
480
115
400N
7826
6408
7671
0493
7705
4533
1TR
8005
6315
3TR
53370
07823
78968
10136
42650
86825
02774
56364
67338
93012
54031
76029
48896
01636
10TR
33591
17225
65903
17841
15TR
14866
58168
30TR
25033
34635
2TỶ
509422
028755
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL