In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
11
89
200N
584
943
400N
0115
9498
2919
9948
4387
1386
1TR
1549
6525
3TR
82151
00237
26472
34901
82999
33557
75062
03118
19573
02077
98081
47010
10774
12898
10TR
93048
06198
09941
14966
15TR
73337
84695
30TR
26270
24578
2TỶ
301378
612525
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
64
08
200N
780
990
400N
7231
0248
1141
2438
9673
2224
1TR
4347
8575
3TR
60209
56258
89858
77125
84254
65319
23487
86285
79680
32083
03311
47385
20895
30757
10TR
39941
43840
51338
66656
15TR
98295
54434
30TR
13903
45163
2TỶ
467808
602957
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
13
02
200N
718
877
400N
9968
2538
8456
3322
6751
3080
1TR
2070
0962
3TR
27273
14913
95377
27029
45369
58561
88637
39994
93569
19926
63955
45986
44789
73763
10TR
59676
18822
15053
36283
15TR
32024
35419
30TR
66889
81120
2TỶ
950981
039003
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
83
82
200N
458
297
400N
3178
1014
2289
2234
2028
1027
1TR
6026
3562
3TR
19395
35371
47715
16952
79389
50249
24408
24040
53455
94973
30834
26445
81910
35156
10TR
44115
42036
34734
06444
15TR
27344
29828
30TR
86727
99387
2TỶ
017334
197388
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
93
85
200N
014
581
400N
8652
8200
6175
3517
0042
0879
1TR
0325
6780
3TR
39636
37972
18157
73502
95060
32235
98104
13891
00309
80622
52646
68180
39474
05183
10TR
21852
33181
24025
32751
15TR
65231
84225
30TR
53174
19728
2TỶ
264633
554697
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
29
48
200N
483
993
400N
2244
2766
4294
1889
5159
6454
1TR
1968
6869
3TR
74096
99284
25418
10981
55366
19081
84821
86337
32847
64073
25706
60516
48942
43058
10TR
98182
28809
85807
05122
15TR
69056
57069
30TR
40549
94942
2TỶ
311977
373796
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
26
63
200N
929
870
400N
2824
3719
8031
8774
8150
9912
1TR
5624
5274
3TR
09674
31110
41838
09382
81019
86901
79576
58726
31316
17990
46627
94968
19458
13051
10TR
59549
41667
36250
28466
15TR
06871
55546
30TR
14682
33587
2TỶ
558464
576111
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL