In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 06:11:15 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
53
26
200N
566
754
400N
7454
1518
5154
1063
4931
2557
1TR
4442
5310
3TR
61788
25644
49007
64307
52257
07047
15986
77014
51179
84898
87913
31885
69078
17617
10TR
94663
26776
54742
47428
15TR
94927
80396
30TR
98725
32141
2TỶ
94505
11246
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
62
94
200N
684
057
400N
1352
5554
6049
8954
6501
2728
1TR
8007
8735
3TR
40887
89775
26262
99122
10316
12565
42388
51246
23161
99688
84614
88103
41134
07276
10TR
64676
86804
32713
54116
15TR
78397
19591
30TR
24077
89536
2TỶ
70398
90335
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
46
07
200N
418
527
400N
5310
3822
8748
8420
3808
0643
1TR
7947
4914
3TR
77173
16298
34470
97393
16693
32033
96805
97519
32778
01908
98424
74823
28969
24931
10TR
02219
35823
10118
37211
15TR
09920
45103
30TR
38580
78640
2TỶ
30659
28385
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
15
74
200N
896
273
400N
7948
0938
0614
7481
2843
3982
1TR
6177
6547
3TR
92599
59217
80751
85508
10193
73002
64742
74306
24896
12376
09024
26937
84922
30854
10TR
46463
38991
14938
40190
15TR
24910
52112
30TR
46611
01177
2TỶ
11511
56722
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
50
63
200N
007
632
400N
7658
7584
0344
9857
4765
9111
1TR
0070
7705
3TR
74278
62820
46779
83239
12471
15359
75440
30595
88422
19127
48124
93027
85028
02448
10TR
62292
15043
39599
46632
15TR
05509
08172
30TR
68678
92379
2TỶ
42335
79580
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
83
36
200N
918
695
400N
1088
6623
2349
2504
1079
3783
1TR
5009
8586
3TR
35076
23964
36482
49989
82439
57951
14137
62449
42613
19767
37326
92808
91310
78669
10TR
59001
46595
47286
21021
15TR
17969
95288
30TR
30935
01846
2TỶ
06875
26360
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
35
21
200N
361
690
400N
5722
4841
4300
4785
3314
1726
1TR
7281
9508
3TR
56282
62926
18381
60025
60904
93981
08229
44548
22514
34879
41720
40379
08179
51897
10TR
15683
52490
71395
96674
15TR
52948
62018
30TR
01339
03602
2TỶ
75365
92044
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL