In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 09:49:57 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
39
93
200N
022
640
400N
3118
5442
7959
7857
3043
7160
1TR
9081
0576
3TR
31867
53825
45553
67519
00586
88716
28376
98143
17587
05386
58477
56347
79255
02037
10TR
88713
32256
64070
09419
15TR
24564
51384
30TR
11362
38073
2TỶ
87951
77373
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
58
65
200N
474
235
400N
0087
6495
3297
4194
1799
7760
1TR
4018
4391
3TR
84821
38905
86107
09983
59311
07740
57773
81910
27255
76535
71203
29664
71514
81796
10TR
72975
97151
84622
88406
15TR
90624
06233
30TR
86661
41499
2TỶ
65980
80281
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
06
74
200N
864
523
400N
6929
2743
1923
6608
6308
2530
1TR
6038
8791
3TR
24374
21695
82353
11113
05797
98449
09399
22264
46358
41819
27877
94647
57589
06520
10TR
07903
89112
03833
51568
15TR
85680
78982
30TR
93143
96275
2TỶ
56027
19927
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
17
65
200N
226
461
400N
2570
4229
8949
8785
0451
4629
1TR
8263
9597
3TR
68323
33678
51927
25014
57364
18299
79236
88612
63104
29598
54625
38609
66790
71178
10TR
55050
42630
99163
26665
15TR
05465
87980
30TR
35483
62098
2TỶ
04643
51548
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
46
66
200N
245
137
400N
8842
9532
2770
2446
1613
6698
1TR
5306
1649
3TR
32022
94054
02240
48059
85331
08149
95465
94109
72168
99214
83404
59956
68407
51018
10TR
24103
62021
37870
60237
15TR
52139
71943
30TR
86084
64955
2TỶ
43104
16704
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
34
70
200N
260
093
400N
8954
9343
3516
5307
8884
4898
1TR
4724
5600
3TR
47132
61306
07677
39794
95969
66998
48460
91183
36111
60308
18545
60442
83673
16250
10TR
30897
27076
01023
05187
15TR
09982
93773
30TR
59149
95053
2TỶ
69560
90537
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
45
38
200N
948
820
400N
9424
1702
4580
0995
3597
3521
1TR
3699
9131
3TR
25763
58161
44308
98816
03815
93803
04632
19576
31375
13909
18198
70028
17873
04356
10TR
46253
33375
42934
06905
15TR
68462
22447
30TR
20315
08365
2TỶ
46756
99681
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL