In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0939 886 841
1314 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ĐLVS: Đại Lý Vé Số Phát Thành
Số ĐT: 093 706 9939
272A Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thanh. HCM

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/09/2018 đã kết thúc!..
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
14
53
200N
110
515
400N
7926
4322
3502
2336
5583
3646
1TR
7015
4121
3TR
00177
06934
88224
93674
79077
14014
22941
05296
91893
43056
48608
08688
59210
77197
10TR
69379
86560
97909
51532
15TR
78080
25761
30TR
18333
47451
2TỶ
126787
284443
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
51
47
200N
647
386
400N
1522
2023
7916
5991
0319
4333
1TR
5903
4346
3TR
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
10TR
74941
91063
64299
84132
15TR
56871
91302
30TR
06016
81683
2TỶ
333769
730415
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
97
20
200N
098
429
400N
3531
1371
5301
8326
5097
4671
1TR
5706
0477
3TR
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
07996
55128
24008
77747
58164
66250
43589
10TR
73051
09682
07981
85158
15TR
75548
60288
30TR
45902
27187
2TỶ
227664
788540
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
35
32
200N
414
776
400N
3899
4869
5853
9223
5495
5760
1TR
1540
8244
3TR
12399
36346
34216
77443
58121
78272
94410
12358
86335
85479
22942
71465
98424
51155
10TR
97916
73769
63195
23565
15TR
18975
64950
30TR
01933
85831
2TỶ
456154
993042
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
72
15
200N
971
239
400N
1885
9867
1879
6780
4945
2486
1TR
7270
1135
3TR
36813
77823
13422
44546
57073
83409
08585
16916
13413
11203
57261
22920
00438
32924
10TR
01583
19442
49456
99346
15TR
44165
27194
30TR
18446
28378
2TỶ
327305
771346
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
00
69
200N
181
145
400N
6676
3427
7181
5697
1097
1434
1TR
3049
5206
3TR
70788
77582
49231
77674
63948
21509
27209
68994
71767
10891
37682
05685
17896
35644
10TR
29712
35676
62216
41517
15TR
98949
69472
30TR
02824
35060
2TỶ
402792
226822
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
92
85
200N
261
995
400N
0959
2764
4027
1250
8256
9601
1TR
7985
1867
3TR
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
10TR
96761
26764
04634
01870
15TR
74013
07958
30TR
94844
01295
2TỶ
820104
583867
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL