In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
Vé Số Cào

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu

Xổ số Miền Nam hôm nay: 20/01/2019 đã kết thúc!..
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4811KS4827TV48
100N
83
18
06
200N
469
539
595
400N
7112
0437
5538
3118
9200
4564
4516
1107
3259
1TR
7560
5098
5838
3TR
97926
01792
83926
81917
39137
68348
75427
11645
89338
82051
85346
82646
89406
47109
11926
65623
80998
64290
25918
87588
69066
10TR
31513
31693
73283
90732
87096
82650
15TR
26846
82618
91080
30TR
68757
96446
31171
2TỶ
113877
938420
343458
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4711KS4727TV47
100N
91
36
02
200N
076
286
624
400N
6530
1059
0140
3697
5455
7239
4028
0833
0679
1TR
9131
7172
2557
3TR
17729
43621
24790
68373
54934
24562
30587
55823
18054
91672
74753
50325
48958
16953
57166
04841
93787
79522
58149
67417
35124
10TR
56393
39079
96751
29613
96541
39687
15TR
37886
78526
96035
30TR
57378
48114
19981
2TỶ
906592
661303
010006
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4611KS4627TV46
100N
07
85
83
200N
585
453
372
400N
9880
5654
7106
7888
6774
9062
7628
4958
5978
1TR
8143
0447
1722
3TR
14046
31746
71662
42823
06365
31595
78475
42923
66533
54323
01749
44161
47580
20624
75777
96080
75615
80150
92430
11054
46050
10TR
21131
29126
79637
09358
55526
90916
15TR
60822
66155
51149
30TR
44057
07665
16695
2TỶ
875036
502706
993181
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4511KS4527TV45
100N
85
89
31
200N
210
809
740
400N
3594
0597
9552
7636
1149
7972
7374
2739
3462
1TR
7335
3770
1153
3TR
31189
00756
89247
20144
31225
33710
64385
87655
20608
42517
86204
56616
99775
72923
35518
41238
43937
04890
04657
79658
63285
10TR
82375
86616
76915
57930
12879
93870
15TR
25844
53288
75123
30TR
57038
10335
52152
2TỶ
368960
894975
878406
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4411KS4427TV44
100N
93
04
41
200N
730
952
330
400N
5833
5477
5726
0410
6846
2030
2131
4835
0806
1TR
0246
0966
6515
3TR
30159
03267
53464
75022
38192
99305
17636
85433
97382
00806
06207
82828
71772
44661
52892
41806
46207
15860
82378
01759
51125
10TR
98808
77068
95731
06614
91502
57134
15TR
20412
75993
20377
30TR
32728
02316
23714
2TỶ
250018
010026
300625
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4310KS4327TV43
100N
77
44
48
200N
299
423
674
400N
9432
2295
9915
2732
6545
5059
3963
0317
3140
1TR
5545
3401
1663
3TR
95659
31944
17822
83142
11872
71504
01797
25954
62905
45544
48224
25260
42009
64874
16196
53203
07002
08918
97311
66338
41767
10TR
01246
66100
47409
53229
20800
91327
15TR
87657
80828
37872
30TR
02654
65886
51706
2TỶ
596020
919902
804126
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL4210KS4227TV42
100N
72
38
76
200N
159
093
747
400N
2266
9219
6318
2669
1387
2841
3441
2146
2529
1TR
6188
6998
1805
3TR
47467
05644
44164
84656
49661
49121
53912
20777
36871
69365
72070
73168
15604
70633
06583
98023
44395
04566
86233
35604
63180
10TR
17486
25292
69499
62505
09474
24005
15TR
78922
89007
18450
30TR
63116
21386
07392
2TỶ
956962
795155
218373
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL