In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiên Kim
Số ĐT: 0906 848186
246/2 Đường nhà thờ Búng , P. An Thạnh , Tx . Thuận An , Bình Dương
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
Xổ Số Max 3D

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu

Còn 02:13:44 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2907KS2928TV29
100N
80
46
74
200N
886
779
455
400N
9842
5232
0877
4385
3877
7376
3734
2101
5375
1TR
1664
4123
9567
3TR
36129
53002
54982
38734
12305
04284
27032
34134
21782
87503
35401
78086
01094
42084
31642
52490
72575
06601
66666
87246
27713
10TR
20871
06936
96108
58698
63910
58181
15TR
75959
16758
73483
30TR
68869
40892
25407
2TỶ
751878
437265
723614
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2807KS2828TV28
100N
36
45
94
200N
905
517
779
400N
5037
2072
8420
2450
5427
4348
3641
4779
3351
1TR
8963
6365
3354
3TR
15899
63989
15279
08408
14178
32797
32468
41849
04981
81206
72580
15977
65386
13900
76086
46524
06199
21675
12306
55005
80918
10TR
92976
16517
90899
89330
23397
97487
15TR
87230
96261
84971
30TR
99497
71366
62518
2TỶ
228974
071728
940657
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2707KS2728TV27
100N
10
59
97
200N
371
018
205
400N
7323
1340
1589
0237
3355
2123
5028
0677
3516
1TR
8649
9560
0598
3TR
72918
26051
02956
35367
50836
55573
16607
34702
67505
27015
84939
96240
49077
31376
78266
63230
62314
33810
56571
54924
58405
10TR
97098
37493
04056
25393
87179
63689
15TR
64605
69266
57272
30TR
73212
50345
11493
2TỶ
124024
550485
792299
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2606KS2628TV26
100N
17
57
97
200N
467
109
787
400N
6765
8659
7491
9701
7632
8323
9443
0014
5750
1TR
7834
3952
5192
3TR
72262
62336
74195
88961
27362
43472
82143
44592
59217
03818
60782
02039
29521
39948
41310
88375
04392
18215
43775
84802
56552
10TR
59302
93680
00124
88313
24642
22519
15TR
38472
73843
85396
30TR
72216
66338
04073
2TỶ
765221
977803
227950
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2506KS2528TV25
100N
38
44
20
200N
482
968
414
400N
2682
6514
3920
9678
9368
6888
1421
7695
5819
1TR
9405
6256
4063
3TR
33342
28247
04985
66607
95553
73057
90405
39697
98257
34470
85783
95237
91994
91707
04023
35000
07757
90692
08755
18025
93478
10TR
92813
27750
43272
02295
94865
55805
15TR
88092
83602
88192
30TR
24208
65379
70884
2TỶ
301759
459008
125806
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2406KS2428TV24
100N
84
30
55
200N
532
233
982
400N
1436
8308
5729
2157
8408
8395
6823
7216
3387
1TR
1357
9956
2205
3TR
16536
34558
70328
92184
55849
03502
65325
80653
44485
14037
88396
86420
36331
59000
58805
68361
28256
42466
30264
66479
94950
10TR
69834
24511
34676
65320
58734
94033
15TR
78420
78102
44439
30TR
90733
78745
71831
2TỶ
716487
429157
393591
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
40VL2306KS2328TV23
100N
73
74
89
200N
841
942
350
400N
2184
6011
9033
2654
6466
7924
5121
6413
2085
1TR
1146
9925
0778
3TR
85189
20096
99625
26184
18897
36607
49271
44783
51027
73265
18782
14559
44130
31954
01379
13212
53793
79711
82543
29399
16274
10TR
29767
40755
40765
25477
79342
00419
15TR
14994
96657
55490
30TR
16421
09045
06823
2TỶ
006403
085331
155608
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL