In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
Xổ Số KENO

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu

Còn 00:05:02 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL3007KS3027TV30
100N
54
67
23
200N
192
011
843
400N
7235
6305
5637
5923
6953
4057
8813
8011
6587
1TR
6490
0809
3705
3TR
80781
75235
22842
37300
36541
71441
97095
53633
73233
70624
69998
64625
64294
09688
41623
63562
77792
83613
17209
63835
31416
10TR
82387
86389
39191
28652
19593
27723
15TR
74609
73302
06417
30TR
84709
37326
14616
2TỶ
177913
845276
209884
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL2907K2927TV29
100N
65
88
79
200N
842
747
486
400N
7389
9279
3663
1989
9696
8262
7591
6008
5463
1TR
0219
2372
7262
3TR
13871
60905
94876
12789
36566
84294
15474
06428
43979
84798
35769
21136
89558
56724
62849
81096
61983
86887
80625
35633
62830
10TR
32569
65835
88415
72725
57203
13642
15TR
05284
15304
16567
30TR
22729
09589
14472
2TỶ
963885
687541
312417
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL2807KS2827TV28
100N
89
75
13
200N
958
185
903
400N
7982
6083
0233
3341
4315
0909
3088
5715
2448
1TR
7340
2661
3954
3TR
70705
57190
13732
98541
19933
97450
32403
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
45277
19630
38675
51985
77427
17790
42666
10TR
62157
42599
01890
55440
44032
95211
15TR
45221
05432
02362
30TR
21290
60963
14143
2TỶ
185451
734935
211892
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL2707KS2727TV27
100N
99
30
94
200N
006
442
191
400N
7078
6889
6010
3092
9098
7545
8744
4810
7922
1TR
6900
4943
0701
3TR
15591
54880
18879
90310
80263
91073
51748
11547
84639
48025
63040
99819
36118
37396
06863
51768
70183
68962
81431
49189
63425
10TR
91348
03565
62230
53187
06978
88740
15TR
27679
71049
99213
30TR
62980
37276
44025
2TỶ
022682
162649
524046
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL2606KS2627TV26
100N
71
36
35
200N
796
652
264
400N
5147
6168
5675
9621
3209
6503
0518
2478
4866
1TR
6232
8392
0202
3TR
90577
11646
96791
70865
90734
03743
37877
62707
52227
32006
48332
62886
58178
07324
94135
92199
76771
24611
80609
78794
77205
10TR
38581
14515
26364
19092
42120
87157
15TR
27054
66478
75712
30TR
28164
25034
73593
2TỶ
851690
059557
000066
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL2506KS2527TV25
100N
76
07
63
200N
667
113
638
400N
5516
7834
8476
1430
6522
6861
4316
2759
7737
1TR
9064
8598
2963
3TR
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
10TR
42466
69814
17205
06974
32568
66031
15TR
40802
02581
09589
30TR
68337
13040
44515
2TỶ
064887
610812
976508
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
39VL2406K2427TV24
100N
70
13
51
200N
951
367
593
400N
0757
0976
7786
7798
3919
3947
1394
4109
4831
1TR
8855
4378
9686
3TR
59259
75208
88320
06184
56449
76490
44700
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
51469
91170
22198
61333
93361
26267
06092
10TR
38789
57594
28154
68480
61096
22467
15TR
55479
13648
88409
30TR
78281
13988
89222
2TỶ
274750
805380
134177
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL