In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/05/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC3
100N
64
200N
759
400N
1004
6480
4005
1TR
4018
3TR
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
10TR
09104
69309
15TR
92293
30TR
90723
2TỶ
536469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/03/23

004 09 04 04 05 555 59
118 669 69 65 65 64
223 7
333 31 880
4993

Tiền Giang - 19/03/23

0123456789
6480
7831
2033
2293
0723
64
1004
1304
9104
4005
4565
8065
9755
4018
759
5569
9309
6469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB3
100N
88
200N
332
400N
3742
4110
3171
1TR
3489
3TR
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
10TR
41195
76877
15TR
01901
30TR
57055
2TỶ
272959

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/03/23

001 559 55
110 666
2777 71 71
332 880 89 88
447 49 43 42 995 96

Tiền Giang - 12/03/23

0123456789
4110
7580
3171
8371
1901
332
3742
5743
1195
7055
9096
7666
1047
6877
88
3489
4349
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA3
100N
48
200N
293
400N
2964
0102
6845
1TR
0317
3TR
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
10TR
66385
27344
15TR
93943
30TR
92340
2TỶ
299096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/03/23

005 02 558
112 17 664
228 7
3885
440 43 44 41 44 45 48 996 93 93

Tiền Giang - 05/03/23

0123456789
2340
0341
0102
5412
293
4793
3943
2964
9344
7344
6845
7705
6385
9096
0317
48
2328
3258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD2
100N
95
200N
440
400N
6059
8978
3660
1TR
2760
3TR
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
10TR
64715
90501
15TR
18160
30TR
96332
2TỶ
737936

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/02/23

001 559
115 15 660 62 60 60
224 779 78
336 32 30 38 881
440 995

Tiền Giang - 26/02/23

0123456789
440
3660
2760
9030
8160
0681
0501
5062
6332
7924
95
1515
4715
7936
8978
8838
6059
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC2
100N
44
200N
701
400N
8694
0035
5561
1TR
5079
3TR
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
10TR
28061
51967
15TR
44926
30TR
27032
2TỶ
025477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/02/23

001 5
117 17 18 661 67 61
226 21 777 73 70 79
332 35 883
444 994

Tiền Giang - 19/02/23

0123456789
3370
701
5561
9721
8061
7032
4483
9073
44
8694
0035
4926
8917
5117
1967
5477
7818
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB2
100N
12
200N
357
400N
2488
2669
1173
1TR
7751
3TR
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
10TR
19258
75748
15TR
20727
30TR
27529
2TỶ
478156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/02/23

0556 58 51 57
112 669 69
229 27 776 75 71 73
3884 88
448 46 46 9

Tiền Giang - 12/02/23

0123456789
7751
3471
12
1173
5084
4575
4346
6476
0546
8156
357
0727
2488
9258
5748
2669
6569
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA2
100N
38
200N
830
400N
4906
6176
4204
1TR
0661
3TR
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
10TR
86209
43689
15TR
18800
30TR
66422
2TỶ
747128

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/02/23

000 09 06 04 5
117 665 61
228 22 775 78 76
332 30 30 38 889 80
49

Tiền Giang - 05/02/23

0123456789
830
6230
3480
8800
0661
3532
6422
4204
9775
2265
4906
6176
2617
38
0578
7128
6209
3689

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL