In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 19/02/2023

Còn 00:16:26 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 6-10-2-3-13-14MD
37264
G.Nhất
91013
G.Nhì
12898
74782
G.Ba
55545
21772
22607
84687
82142
07279
G.Tư
0761
3614
1563
8265
G.Năm
1344
6462
7435
1453
9110
8165
G.Sáu
070
804
075
G.Bảy
54
04
48
50

Thái Bình - 19/02/23

0123456789
9110
070
50
0761
4782
1772
2142
6462
1013
1563
1453
3614
1344
804
54
04
7264
5545
8265
7435
8165
075
2607
4687
2898
48
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC2
100N
44
200N
701
400N
8694
0035
5561
1TR
5079
3TR
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
10TR
28061
51967
15TR
44926
30TR
27032
2TỶ
025477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/02/23

001 5
117 17 18 661 67 61
226 21 777 73 70 79
332 35 883
444 994

Tiền Giang - 19/02/23

0123456789
3370
701
5561
9721
8061
7032
4483
9073
44
8694
0035
4926
8917
5117
1967
5477
7818
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K3
100N
46
200N
037
400N
3094
3615
5892
1TR
7306
3TR
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
10TR
36413
62049
15TR
04058
30TR
14781
2TỶ
006475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/02/23

006 558
113 10 15 660
2775 74
337 881 82
449 41 46 999 93 94 92

Kiên Giang - 19/02/23

0123456789
4260
4510
9041
4781
5892
3182
7093
6413
3094
4174
3615
6475
46
7306
037
4058
2499
2049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K3
100N
65
200N
763
400N
1530
7458
7293
1TR
5415
3TR
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
10TR
55366
68703
15TR
08381
30TR
34604
2TỶ
618281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/02/23

004 03 08 558
114 15 666 61 63 65
222 7
333 30 881 81
444 997 93

Đà Lạt - 19/02/23

0123456789
1530
4661
8381
8281
0322
763
7293
1133
8703
0514
5244
4604
65
5415
5366
3997
7458
3608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
46
200N
281
400N
6844
1460
9247
1TR
9094
3TR
23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761
10TR
44665
28620
15TR
24438
30TR
37929
2TỶ
979078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/02/23

002 5
118 665 62 61 60
229 20 25 778 71
338 881
443 44 47 46 994

Thừa T. Huế - 19/02/23

0123456789
1460
8620
281
7771
3761
3062
2402
9843
6844
9094
7025
4665
46
9247
2818
4438
9078
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
88
200N
747
400N
7689
0656
1973
1TR
0758
3TR
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
10TR
01069
89995
15TR
66992
30TR
69995
2TỶ
612085

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/02/23

0556 58 56
110 19 18 669 64 68
2773
3885 88 89 88
447 995 92 95

Khánh Hòa - 19/02/23

0123456789
5210
6992
1973
8364
9995
9995
2085
0656
6856
747
88
0758
0888
1168
6018
7689
4119
1069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
11
200N
377
400N
8423
3027
3810
1TR
3561
3TR
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
10TR
46619
93380
15TR
46235
30TR
11862
2TỶ
345318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/02/23

05
118 19 10 11 662 60 61 61
227 23 29 23 27 777
335 34 880
4998

Kon Tum - 19/02/23

0123456789
3810
5660
3380
11
3561
6161
1862
8423
6823
2134
6235
377
3027
4927
3898
5318
1429
6619

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL