In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 05/03/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 5-2-3-1-4-11NM
58118
G.Nhất
72226
G.Nhì
98850
15773
G.Ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
G.Tư
5688
2460
5843
0309
G.Năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
G.Sáu
963
478
989
G.Bảy
55
01
37
62

Thái Bình - 05/03/23

0123456789
8850
2460
5870
5441
2711
01
1632
62
5773
5843
963
55
2226
4886
7416
0187
37
0158
5688
9358
478
8118
1749
1209
0309
4769
989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA3
100N
48
200N
293
400N
2964
0102
6845
1TR
0317
3TR
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
10TR
66385
27344
15TR
93943
30TR
92340
2TỶ
299096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/03/23

005 02 558
112 17 664
228 7
3885
440 43 44 41 44 45 48 996 93 93

Tiền Giang - 05/03/23

0123456789
2340
0341
0102
5412
293
4793
3943
2964
9344
7344
6845
7705
6385
9096
0317
48
2328
3258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K1
100N
66
200N
544
400N
0001
5447
8261
1TR
0697
3TR
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
10TR
41019
67480
15TR
38251
30TR
86383
2TỶ
880768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/03/23

004 01 551 57
119 668 68 61 66
2776 74
337 883 80
449 47 44 997

Kiên Giang - 05/03/23

0123456789
7480
0001
8261
8251
6383
544
4504
7674
66
7176
5447
0697
9857
4637
0268
0768
7249
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K1
100N
87
200N
339
400N
1084
5987
3244
1TR
6962
3TR
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
10TR
97520
74941
15TR
83771
30TR
65921
2TỶ
165946

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/03/23

05
112 661 69 69 62
221 20 771 73
339 883 84 87 87
446 41 43 44 9

Đà Lạt - 05/03/23

0123456789
7520
5561
4941
3771
5921
6962
2512
7343
9773
1283
1084
3244
5946
87
5987
339
5969
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
66
200N
490
400N
9492
5383
1712
1TR
1204
3TR
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
10TR
03915
47704
15TR
15593
30TR
06167
2TỶ
970562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/03/23

004 04 04 5
115 12 662 67 66
228 7
3881 85 84 83
443 993 97 92 90

Thừa T. Huế - 05/03/23

0123456789
490
0481
9492
1712
0562
5383
2543
5593
1204
3784
1104
7704
1485
3915
66
4497
6167
9428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
92
200N
741
400N
3871
3336
7473
1TR
0524
3TR
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
10TR
90844
58815
15TR
81535
30TR
76496
2TỶ
874783

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 05/03/23

0554
115 13 6
224 779 71 73
335 36 883 82 86
444 49 44 41 996 92

Khánh Hòa - 05/03/23

0123456789
741
3871
92
3682
7473
7813
4783
0524
4054
1944
0844
8815
1535
3336
5586
6496
9849
9279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
17
200N
114
400N
5057
9274
9839
1TR
1898
3TR
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
10TR
15842
74809
15TR
30370
30TR
57745
2TỶ
212286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/03/23

009 07 557
113 14 17 661
229 770 71 76 78 74
339 886
445 42 998

Kon Tum - 05/03/23

0123456789
0370
3471
1661
5842
1513
114
9274
7745
2776
2286
17
5057
9107
1898
2678
9839
8829
4809

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL