In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 12/02/2023

Còn 10:54:37 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 5-12-8-15-13-7MN
09841
G.Nhất
45011
G.Nhì
90809
72174
G.Ba
65283
75479
49179
37768
19980
20304
G.Tư
4317
8272
6686
8254
G.Năm
6216
2610
5272
7590
2067
7968
G.Sáu
343
444
603
G.Bảy
63
42
35
13

Thái Bình - 12/02/23

0123456789
9980
2610
7590
5011
9841
8272
5272
42
5283
343
603
63
13
2174
0304
8254
444
35
6686
6216
4317
2067
7768
7968
0809
5479
9179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB2
100N
12
200N
357
400N
2488
2669
1173
1TR
7751
3TR
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
10TR
19258
75748
15TR
20727
30TR
27529
2TỶ
478156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/02/23

0556 58 51 57
112 669 69
229 27 776 75 71 73
3884 88
448 46 46 9

Tiền Giang - 12/02/23

0123456789
7751
3471
12
1173
5084
4575
4346
6476
0546
8156
357
0727
2488
9258
5748
2669
6569
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K2
100N
55
200N
027
400N
5404
3692
7555
1TR
7224
3TR
51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249
10TR
05256
78361
15TR
61347
30TR
52770
2TỶ
038474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/02/23

004 556 55 55
111 661
222 24 27 774 70
331 888
447 49 996 99 92

Kiên Giang - 12/02/23

0123456789
2770
1511
7131
8361
3692
5822
5404
7224
8474
55
7555
4796
5256
027
1347
2988
9499
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K2
100N
16
200N
140
400N
6783
4436
2466
1TR
4000
3TR
54761
88521
86674
91386
48350
49589
60751
10TR
20268
44952
15TR
54018
30TR
95946
2TỶ
417898

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/02/23

000 552 50 51
118 16 668 61 66
221 774
336 886 89 83
446 40 998

Đà Lạt - 12/02/23

0123456789
140
4000
8350
4761
8521
0751
4952
6783
6674
16
4436
2466
1386
5946
0268
4018
7898
9589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
05
200N
261
400N
2508
3562
9101
1TR
5214
3TR
93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878
10TR
05458
86100
15TR
58591
30TR
65184
2TỶ
296078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/02/23

000 08 01 05 558 54
114 662 61
221 778 78
334 884
440 991 96 96

Thừa T. Huế - 12/02/23

0123456789
3740
6100
261
9101
9321
8591
3562
5214
6754
2034
5184
05
5496
9996
2508
4878
5458
6078
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
55
200N
150
400N
8868
8683
5710
1TR
1245
3TR
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
10TR
12417
76345
15TR
55167
30TR
89059
2TỶ
647452

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/02/23

005 552 59 50 57 53 50 55
117 13 10 667 68
27
335 35 883
445 45 9

Khánh Hòa - 12/02/23

0123456789
150
5710
9250
7452
8683
1913
9353
55
1245
4735
2535
2505
6345
5357
2417
5167
8868
9059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
27
200N
932
400N
7503
5727
9228
1TR
6491
3TR
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
10TR
86372
62359
15TR
78787
30TR
02073
2TỶ
946810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/02/23

007 03 559
110 664
227 28 27 773 72 72
339 32 887 87
441 991 91

Kon Tum - 12/02/23

0123456789
6810
6491
4191
0841
932
6472
6372
7503
2073
2664
27
5727
2207
8487
8787
9228
4139
2359

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL