In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA3
100N
48
200N
293
400N
2964
0102
6845
1TR
0317
3TR
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
10TR
66385
27344
15TR
93943
30TR
92340
2TỶ
299096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/03/23

005 02 558
112 17 664
228 7
3885
440 43 44 41 44 45 48 996 93 93

Tiền Giang - 05/03/23

0123456789
2340
0341
0102
5412
293
4793
3943
2964
9344
7344
6845
7705
6385
9096
0317
48
2328
3258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD2
100N
95
200N
440
400N
6059
8978
3660
1TR
2760
3TR
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
10TR
64715
90501
15TR
18160
30TR
96332
2TỶ
737936

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/02/23

001 559
115 15 660 62 60 60
224 779 78
336 32 30 38 881
440 995

Tiền Giang - 26/02/23

0123456789
440
3660
2760
9030
8160
0681
0501
5062
6332
7924
95
1515
4715
7936
8978
8838
6059
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC2
100N
44
200N
701
400N
8694
0035
5561
1TR
5079
3TR
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
10TR
28061
51967
15TR
44926
30TR
27032
2TỶ
025477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/02/23

001 5
117 17 18 661 67 61
226 21 777 73 70 79
332 35 883
444 994

Tiền Giang - 19/02/23

0123456789
3370
701
5561
9721
8061
7032
4483
9073
44
8694
0035
4926
8917
5117
1967
5477
7818
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB2
100N
12
200N
357
400N
2488
2669
1173
1TR
7751
3TR
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
10TR
19258
75748
15TR
20727
30TR
27529
2TỶ
478156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/02/23

0556 58 51 57
112 669 69
229 27 776 75 71 73
3884 88
448 46 46 9

Tiền Giang - 12/02/23

0123456789
7751
3471
12
1173
5084
4575
4346
6476
0546
8156
357
0727
2488
9258
5748
2669
6569
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA2
100N
38
200N
830
400N
4906
6176
4204
1TR
0661
3TR
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
10TR
86209
43689
15TR
18800
30TR
66422
2TỶ
747128

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 05/02/23

000 09 06 04 5
117 665 61
228 22 775 78 76
332 30 30 38 889 80
49

Tiền Giang - 05/02/23

0123456789
830
6230
3480
8800
0661
3532
6422
4204
9775
2265
4906
6176
2617
38
0578
7128
6209
3689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE1
100N
55
200N
871
400N
5083
6573
5026
1TR
3980
3TR
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
10TR
22914
89864
15TR
59107
30TR
77028
2TỶ
459562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/01/23

007 01 553 55
114 14 662 64
228 26 773 71
3887 80 83
4998 92 99

Tiền Giang - 29/01/23

0123456789
3980
871
4801
2792
9562
5083
6573
8953
6714
2914
9864
55
5026
3287
9107
1798
7028
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD1
100N
44
200N
559
400N
1334
8769
2424
1TR
1740
3TR
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
10TR
30839
33185
15TR
05346
30TR
56954
2TỶ
205717

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/01/23

0554 59
117 15 663 69 69
224 777
339 34 885 88
446 40 44 997 99

Tiền Giang - 22/01/23

0123456789
1740
9863
44
1334
2424
6954
5615
3185
5346
9497
5377
5717
4788
559
8769
5599
8769
0839

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL