In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 19/03/2023

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 8-6-1-2-15-14PV
86903
G.Nhất
51904
G.Nhì
86833
22870
G.Ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
G.Tư
3826
9033
6756
8348
G.Năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
G.Sáu
562
892
334
G.Bảy
04
72
23
96

Thái Bình - 19/03/23

0123456789
2870
5621
8891
4061
1862
562
892
72
6833
9033
5163
5943
23
6903
1904
9234
334
04
6256
8746
4156
8556
3826
6756
96
8348
7108
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC3
100N
64
200N
759
400N
1004
6480
4005
1TR
4018
3TR
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
10TR
09104
69309
15TR
92293
30TR
90723
2TỶ
536469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/03/23

004 09 04 04 05 555 59
118 669 69 65 65 64
223 7
333 31 880
4993

Tiền Giang - 19/03/23

0123456789
6480
7831
2033
2293
0723
64
1004
1304
9104
4005
4565
8065
9755
4018
759
5569
9309
6469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K3
100N
45
200N
241
400N
8124
9896
0744
1TR
4256
3TR
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
10TR
92309
51991
15TR
72489
30TR
29997
2TỶ
260971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/03/23

009 553 56
1664
220 27 24 771 79 73
3889 85
444 41 45 997 91 96

Kiên Giang - 19/03/23

0123456789
2920
241
1991
0971
0073
7653
8124
0744
3664
45
2385
9896
4256
6027
9997
3979
2309
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K3
100N
69
200N
145
400N
5198
0312
6874
1TR
5348
3TR
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
10TR
00137
44483
15TR
91488
30TR
02413
2TỶ
099784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/03/23

009 09 5
113 12 668 69
2774
337 32 31 884 88 83 83
448 48 45 998

Đà Lạt - 19/03/23

0123456789
3331
0312
1632
0483
4483
2413
6874
9784
145
0137
5198
5348
5148
9568
1488
69
5409
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
88
200N
412
400N
8978
4183
3903
1TR
4438
3TR
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
10TR
42835
31200
15TR
82928
30TR
13533
2TỶ
349293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/03/23

000 02 03 5
113 12 6
228 21 26 778
333 35 36 38 883 88
4993 99 92

Thừa T. Huế - 19/03/23

0123456789
1200
2121
412
7992
6102
4183
3903
6313
3533
9293
2835
0536
1626
88
8978
4438
2928
3999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
200N
768
400N
7764
3669
2148
1TR
0399
3TR
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
10TR
07246
18598
15TR
16726
30TR
19522
2TỶ
936909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 19/03/23

009 06 02 555
1664 69 68
222 26 27 776
332 886 87
446 48 998 99

Khánh Hòa - 19/03/23

0123456789
02
2632
9522
7764
2755
8786
8606
5076
7246
6726
7527
1287
768
2148
8598
3669
0399
6909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
85
200N
760
400N
3191
9694
9184
1TR
3427
3TR
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
10TR
83688
10809
15TR
78169
30TR
70560
2TỶ
560105

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/03/23

005 09 02 555
115 660 69 60
229 22 27 779
3888 84 85
443 991 94

Kon Tum - 19/03/23

0123456789
760
0560
3191
9202
4122
7743
9694
9184
85
6255
7415
0105
3427
3688
5079
2629
0809
8169

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL