In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 12/03/2023

Còn 08:31:04 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 6-8-5-1-9-10ND
56695
G.Nhất
14685
G.Nhì
86290
10847
G.Ba
34708
21368
14720
47299
88746
86664
G.Tư
7445
4972
3960
2366
G.Năm
5485
6833
4077
3698
4339
1046
G.Sáu
108
993
097
G.Bảy
03
96
19
08

Thái Bình - 12/03/23

0123456789
6290
4720
3960
4972
6833
993
03
6664
4685
7445
5485
6695
8746
2366
1046
96
0847
4077
097
4708
1368
3698
108
08
7299
4339
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB3
100N
88
200N
332
400N
3742
4110
3171
1TR
3489
3TR
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
10TR
41195
76877
15TR
01901
30TR
57055
2TỶ
272959

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/03/23

001 559 55
110 666
2777 71 71
332 880 89 88
447 49 43 42 995 96

Tiền Giang - 12/03/23

0123456789
4110
7580
3171
8371
1901
332
3742
5743
1195
7055
9096
7666
1047
6877
88
3489
4349
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K2
100N
33
200N
393
400N
2964
4111
0424
1TR
8667
3TR
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
10TR
14943
26772
15TR
71971
30TR
17501
2TỶ
901288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/03/23

001 04 5
110 11 664 67 64
221 24 771 72
333 888
443 42 996 96 93

Kiên Giang - 12/03/23

0123456789
1910
4111
3521
1971
7501
1442
6772
33
393
4943
2964
0424
5604
1864
6296
8096
8667
1288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K2
100N
48
200N
270
400N
7395
6940
1983
1TR
4554
3TR
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
10TR
30493
91376
15TR
29279
30TR
93531
2TỶ
100362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/03/23

0550 57 52 54
1662
222 29 779 76 73 70
331 883
445 40 48 993 95

Đà Lạt - 12/03/23

0123456789
270
6940
4750
3531
3422
4852
0362
1983
4773
0493
4554
7395
0045
1376
3057
48
2229
9279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
70
200N
460
400N
7751
0213
4297
1TR
4766
3TR
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
10TR
24274
50964
15TR
22481
30TR
88713
2TỶ
988631

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/03/23

003 557 59 51
113 13 664 66 60
2774 78 70
331 39 881
448 994 97

Thừa T. Huế - 12/03/23

0123456789
70
460
7751
2481
8631
0213
5903
8713
0294
4274
0964
4766
4297
2057
0278
8848
5539
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
35
200N
279
400N
0887
0529
5540
1TR
7049
3TR
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
10TR
87829
51392
15TR
50094
30TR
63160
2TỶ
766924

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/03/23

009 550
111 660
224 29 28 29 771 79
336 35 887
445 49 40 994 92

Khánh Hòa - 12/03/23

0123456789
5540
4950
3160
2911
3571
1392
0094
6924
35
9745
0336
0887
4128
279
0529
7049
7809
7829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
200N
802
400N
9478
7149
2729
1TR
5845
3TR
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
10TR
59838
74744
15TR
34266
30TR
31590
2TỶ
077717

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/03/23

002 556 56
117 666 62 68
220 29 778
338 880
444 45 49 990 90 91

Kon Tum - 12/03/23

0123456789
80
2420
6590
1590
2591
802
7862
4744
5845
0056
7156
4266
7717
9478
9868
9838
7149
2729
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL