In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max 3D

Tần suất Max 3D từ ngày 22/03/2024 đến ngày 22/06/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
691 5 lần484 5 lần577 5 lần
119 5 lần510 4 lần233 4 lần
641 4 lần493 4 lần669 4 lần
756 4 lần222 4 lần271 3 lần
060 3 lần085 3 lần276 3 lần
445 3 lần067 3 lần608 3 lần
075 3 lần050 3 lần706 3 lần
459 3 lần285 3 lần340 3 lần
472 3 lần096 3 lần100 3 lần
487 3 lần206 3 lần204 3 lần
202 3 lần943 3 lần572 3 lần
514 3 lần750 3 lần748 3 lần
538 3 lần300 3 lần551 3 lần
410 3 lần686 3 lần687 3 lần
346 3 lần356 3 lần998 3 lần
362 3 lần380 3 lần899 2 lần
193 2 lần905 2 lần371 2 lần
844 2 lần386 2 lần845 2 lần
766 2 lần211 2 lần479 2 lần
387 2 lần477 2 lần216 2 lần
476 2 lần388 2 lần218 2 lần
779 2 lần501 2 lần368 2 lần
507 2 lần528 2 lần146 2 lần
548 2 lần928 2 lần149 2 lần
150 2 lần927 2 lần746 2 lần
832 2 lần167 2 lần171 2 lần
347 2 lần755 2 lần523 2 lần
174 2 lần760 2 lần835 2 lần
360 2 lần914 2 lần183 2 lần
367 2 lần820 2 lần780 2 lần
323 2 lần302 2 lần867 2 lần
266 2 lần270 2 lần400 2 lần
308 2 lần273 2 lần870 2 lần
812 2 lần800 2 lần278 2 lần
280 2 lần866 2 lần441 2 lần
407 2 lần305 2 lần858 2 lần
286 2 lần288 2 lần420 2 lần
292 2 lần807 2 lần415 2 lần
298 2 lần264 2 lần260 2 lần
470 2 lần240 2 lần226 2 lần
468 2 lần466 2 lần465 2 lần
322 2 lần321 2 lần236 2 lần
888 2 lần887 2 lần819 2 lần
786 2 lần855 2 lần454 2 lần
882 2 lần319 2 lần250 2 lần
881 2 lần317 2 lần550 2 lần
255 2 lần446 2 lần879 2 lần
854 2 lần253 2 lần359 2 lần
930 2 lần098 2 lần090 2 lần
724 2 lần594 2 lần093 2 lần
094 2 lần704 2 lần726 2 lần
088 2 lần728 2 lần650 2 lần
982 2 lần578 2 lần027 2 lần
733 2 lần115 2 lần041 2 lần
043 2 lần021 2 lần073 2 lần
625 2 lần626 2 lần612 2 lần
068 2 lần611 2 lần070 2 lần
717 2 lần607 2 lần972 2 lần
076 2 lần707 2 lần606 2 lần
048 2 lần959 2 lần081 2 lần
720 2 lần024 2 lần729 2 lần
139 2 lần739 2 lần991 2 lần
683 2 lần125 2 lần554 2 lần
665 2 lần133 2 lần123 2 lần
570 2 lần553 2 lần682 2 lần
988 2 lần661 2 lần705 1 lần
422 1 lần671 1 lần635 1 lần
659 1 lần369 1 lần421 1 lần
806 1 lần636 1 lần418 1 lần
673 1 lần675 1 lần803 1 lần
677 1 lần713 1 lần431 1 lần
430 1 lần709 1 lần628 1 lần
708 1 lần802 1 lần366 1 lần
363 1 lần630 1 lần364 1 lần
365 1 lần637 1 lần426 1 lần
631 1 lần808 1 lần411 1 lần
412 1 lần384 1 lần399 1 lần
817 1 lần696 1 lần396 1 lần
382 1 lần394 1 lần383 1 lần
694 1 lần401 1 lần656 1 lần
385 1 lần657 1 lần692 1 lần
391 1 lần821 1 lần389 1 lần
649 1 lần432 1 lần830 1 lần
379 1 lần667 1 lần829 1 lần
827 1 lần826 1 lần638 1 lần
825 1 lần824 1 lần701 1 lần
402 1 lần666 1 lần409 1 lần
644 1 lần645 1 lần700 1 lần
699 1 lần698 1 lần689 1 lần
618 1 lần448 1 lần434 1 lần
509 1 lần736 1 lần520 1 lần
519 1 lần735 1 lần734 1 lần
512 1 lần571 1 lần573 1 lần
763 1 lần564 1 lần574 1 lần
506 1 lần765 1 lần503 1 lần
732 1 lần499 1 lần768 1 lần
769 1 lần496 1 lần566 1 lần
563 1 lần579 1 lần745 1 lần
552 1 lần740 1 lần545 1 lần
556 1 lần743 1 lần543 1 lần
744 1 lần541 1 lần557 1 lần
752 1 lần537 1 lần747 1 lần
749 1 lần559 1 lần531 1 lần
530 1 lần560 1 lần529 1 lần
562 1 lần494 1 lần492 1 lần
436 1 lần790 1 lần722 1 lần
603 1 lần785 1 lần604 1 lần
456 1 lần453 1 lần789 1 lần
450 1 lần549 1 lần461 1 lần
791 1 lần793 1 lần613 1 lần
615 1 lần796 1 lần438 1 lần
616 1 lần797 1 lần617 1 lần
460 1 lần599 1 lần581 1 lần
478 1 lần490 1 lần730 1 lần
772 1 lần773 1 lần585 1 lần
588 1 lần480 1 lần589 1 lần
591 1 lần462 1 lần592 1 lần
593 1 lần473 1 lần469 1 lần
723 1 lần782 1 lần597 1 lần
598 1 lần783 1 lần513 1 lần
500 1 lần679 1 lần144 1 lần
161 1 lần923 1 lần159 1 lần
158 1 lần157 1 lần924 1 lần
154 1 lần926 1 lần151 1 lần
147 1 lần931 1 lần164 1 lần
141 1 lần140 1 lần932 1 lần
933 1 lần134 1 lần131 1 lần
130 1 lần937 1 lần128 1 lần
126 1 lần124 1 lần163 1 lần
165 1 lần939 1 lần195 1 lần
217 1 lần895 1 lần896 1 lần
212 1 lần898 1 lần209 1 lần
207 1 lần900 1 lần200 1 lần
199 1 lần904 1 lần190 1 lần
921 1 lần188 1 lần910 1 lần
186 1 lần912 1 lần177 1 lần
358 1 lần175 1 lần173 1 lần
172 1 lần170 1 lần920 1 lần
122 1 lần941 1 lần220 1 lần
025 1 lần047 1 lần046 1 lần
973 1 lần042 1 lần040 1 lần
038 1 lần976 1 lần979 1 lần
032 1 lần029 1 lần026 1 lần
983 1 lần051 1 lần985 1 lần
019 1 lần018 1 lần017 1 lần
016 1 lần011 1 lần992 1 lần
993 1 lần994 1 lần995 1 lần
996 1 lần971 1 lần052 1 lần
117 1 lần960 1 lần114 1 lần
112 1 lần111 1 lần950 1 lần
952 1 lần101 1 lần099 1 lần
091 1 lần089 1 lần087 1 lần
086 1 lần078 1 lần970 1 lần
072 1 lần963 1 lần066 1 lần
065 1 lần064 1 lần966 1 lần
061 1 lần967 1 lần058 1 lần
057 1 lần056 1 lần219 1 lần
918 1 lần857 1 lần330 1 lần
268 1 lần848 1 lần328 1 lần
872 1 lần873 1 lần874 1 lần
847 1 lần876 1 lần850 1 lần
332 1 lần877 1 lần334 1 lần
256 1 lần252 1 lần248 1 lần
247 1 lần336 1 lần849 1 lần
324 1 lần338 1 lần862 1 lần
307 1 lần859 1 lần299 1 lần
309 1 lần297 1 lần311 1 lần
296 1 lần313 1 lần290 1 lần
272 1 lần314 1 lần289 1 lần
287 1 lần865 1 lần852 1 lần
279 1 lần277 1 lần851 1 lần
246 1 lần333 1 lần889 1 lần
227 1 lần834 1 lần892 1 lần
833 1 lần890 1 lần228 1 lần
842 1 lần243 1 lần836 1 lần
235 1 lần353 1 lần244 1 lần
234 1 lần225 1 lần883 1 lần
349 1 lần224 1 lần345 1 lần
965 0 lần685 0 lần684 0 lần
837 0 lần853 0 lần716 0 lần
818 0 lần816 0 lần715 0 lần
856 0 lần964 0 lần718 0 lần
962 0 lần961 0 lần719 0 lần
815 0 lần958 0 lần721 0 lần
957 0 lần956 0 lần814 0 lần
813 0 lần997 0 lần714 0 lần
980 0 lần990 0 lần846 0 lần
981 0 lần978 0 lần977 0 lần
697 0 lần843 0 lần695 0 lần
681 0 lần975 0 lần702 0 lần
822 0 lần703 0 lần974 0 lần
693 0 lần955 0 lần841 0 lần
712 0 lần969 0 lần711 0 lần
823 0 lần710 0 lần989 0 lần
987 0 lần968 0 lần986 0 lần
984 0 lần838 0 lần688 0 lần
690 0 lần839 0 lần840 0 lần
828 0 lần893 0 lần810 0 lần
954 0 lần761 0 lần764 0 lần
787 0 lần911 0 lần762 0 lần
913 0 lần915 0 lần916 0 lần
917 0 lần884 0 lần759 0 lần
758 0 lần788 0 lần757 0 lần
754 0 lần753 0 lần880 0 lần
919 0 lần909 0 lần908 0 lần
792 0 lần784 0 lần781 0 lần
897 0 lần778 0 lần777 0 lần
776 0 lần891 0 lần775 0 lần
774 0 lần901 0 lần907 0 lần
771 0 lần902 0 lần770 0 lần
903 0 lần886 0 lần885 0 lần
906 0 lần767 0 lần878 0 lần
751 0 lần953 0 lần731 0 lần
863 0 lần940 0 lần861 0 lần
942 0 lần809 0 lần894 0 lần
944 0 lần945 0 lần946 0 lần
938 0 lần947 0 lần948 0 lần
949 0 lần727 0 lần951 0 lần
860 0 lần725 0 lần811 0 lần
864 0 lần737 0 lần794 0 lần
871 0 lần922 0 lần795 0 lần
875 0 lần925 0 lần798 0 lần
799 0 lần742 0 lần741 0 lần
929 0 lần805 0 lần869 0 lần
801 0 lần868 0 lần934 0 lần
935 0 lần936 0 lần804 0 lần
738 0 lần831 0 lần000 0 lần
680 0 lần230 0 lần210 0 lần
213 0 lần214 0 lần215 0 lần
221 0 lần223 0 lần229 0 lần
231 0 lần205 0 lần232 0 lần
237 0 lần238 0 lần239 0 lần
241 0 lần242 0 lần245 0 lần
208 0 lần203 0 lần251 0 lần
185 0 lần176 0 lần178 0 lần
179 0 lần180 0 lần181 0 lần
182 0 lần184 0 lần187 0 lần
201 0 lần189 0 lần191 0 lần
192 0 lần194 0 lần196 0 lần
197 0 lần198 0 lần249 0 lần
254 0 lần168 0 lần320 0 lần
304 0 lần306 0 lần310 0 lần
312 0 lần315 0 lần316 0 lần
318 0 lần325 0 lần301 0 lần
326 0 lần327 0 lần329 0 lần
331 0 lần335 0 lần337 0 lần
339 0 lần303 0 lần295 0 lần
257 0 lần269 0 lần258 0 lần
259 0 lần261 0 lần262 0 lần
263 0 lần265 0 lần267 0 lần
274 0 lần294 0 lần275 0 lần
281 0 lần282 0 lần283 0 lần
284 0 lần291 0 lần293 0 lần
169 0 lần166 0 lần342 0 lần
049 0 lần034 0 lần035 0 lần
036 0 lần037 0 lần039 0 lần
044 0 lần045 0 lần053 0 lần
031 0 lần054 0 lần055 0 lần
059 0 lần062 0 lần063 0 lần
069 0 lần071 0 lần033 0 lần
030 0 lần077 0 lần009 0 lần
002 0 lần003 0 lần004 0 lần
005 0 lần006 0 lần007 0 lần
008 0 lần010 0 lần028 0 lần
012 0 lần013 0 lần014 0 lần
015 0 lần020 0 lần022 0 lần
023 0 lần074 0 lần079 0 lần
162 0 lần142 0 lần127 0 lần
129 0 lần132 0 lần135 0 lần
136 0 lần137 0 lần138 0 lần
143 0 lần120 0 lần145 0 lần
148 0 lần152 0 lần153 0 lần
155 0 lần156 0 lần160 0 lần
121 0 lần118 0 lần080 0 lần
103 0 lần082 0 lần083 0 lần
084 0 lần092 0 lần095 0 lần
097 0 lần102 0 lần104 0 lần
116 0 lần105 0 lần106 0 lần
107 0 lần108 0 lần109 0 lần
110 0 lần113 0 lần341 0 lần
343 0 lần678 0 lần580 0 lần
561 0 lần565 0 lần567 0 lần
568 0 lần569 0 lần575 0 lần
576 0 lần582 0 lần555 0 lần
583 0 lần584 0 lần586 0 lần
587 0 lần590 0 lần595 0 lần
596 0 lần558 0 lần547 0 lần
601 0 lần532 0 lần518 0 lần
521 0 lần522 0 lần524 0 lần
525 0 lần526 0 lần527 0 lần
533 0 lần546 0 lần534 0 lần
535 0 lần536 0 lần539 0 lần
540 0 lần542 0 lần544 0 lần
600 0 lần602 0 lần516 0 lần
660 0 lần648 0 lần651 0 lần
652 0 lần653 0 lần654 0 lần
655 0 lần658 0 lần662 0 lần
646 0 lần663 0 lần664 0 lần
668 0 lần670 0 lần672 0 lần
674 0 lần676 0 lần647 0 lần
643 0 lần605 0 lần623 0 lần
609 0 lần610 0 lần614 0 lần
619 0 lần620 0 lần621 0 lần
622 0 lần624 0 lần642 0 lần
627 0 lần629 0 lần632 0 lần
633 0 lần634 0 lần639 0 lần
640 0 lần517 0 lần515 0 lần
344 0 lần408 0 lần395 0 lần
397 0 lần398 0 lần403 0 lần
404 0 lần405 0 lần406 0 lần
413 0 lần392 0 lần414 0 lần
416 0 lần417 0 lần419 0 lần
423 0 lần424 0 lần425 0 lần
393 0 lần390 0 lần428 0 lần
361 0 lần348 0 lần350 0 lần
351 0 lần352 0 lần354 0 lần
355 0 lần357 0 lần370 0 lần
381 0 lần372 0 lần373 0 lần
374 0 lần375 0 lần376 0 lần
377 0 lần378 0 lần427 0 lần
429 0 lần511 0 lần491 0 lần
481 0 lần482 0 lần483 0 lần
485 0 lần486 0 lần488 0 lần
489 0 lần495 0 lần474 0 lần
497 0 lần498 0 lần001 0 lần
502 0 lần504 0 lần505 0 lần
508 0 lần475 0 lần471 0 lần
433 0 lần447 0 lần435 0 lần
437 0 lần439 0 lần440 0 lần
442 0 lần443 0 lần444 0 lần
449 0 lần467 0 lần451 0 lần
452 0 lần455 0 lần457 0 lần
458 0 lần463 0 lần464 0 lần
999 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL