In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 22/01/2023

Còn 09:35:35 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD1
100N
44
200N
559
400N
1334
8769
2424
1TR
1740
3TR
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
10TR
30839
33185
15TR
05346
30TR
56954
2TỶ
205717

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/01/23

0554 59
117 15 663 69 69
224 777
339 34 885 88
446 40 44 997 99

Tiền Giang - 22/01/23

0123456789
1740
9863
44
1334
2424
6954
5615
3185
5346
9497
5377
5717
4788
559
8769
5599
8769
0839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K4
100N
99
200N
356
400N
4812
0948
7517
1TR
0290
3TR
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
10TR
10586
05172
15TR
18434
30TR
74636
2TỶ
332403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/01/23

003 556
112 17 6
2772
336 34 39 30 886
443 48 998 94 92 92 90 99

Kiên Giang - 22/01/23

0123456789
0290
9730
4812
5392
4892
5172
2443
2403
5394
8434
356
0586
4636
7517
0948
7998
99
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K4
100N
97
200N
039
400N
3458
1351
9814
1TR
1960
3TR
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
10TR
77696
35943
15TR
30374
30TR
75100
2TỶ
808214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 22/01/23

000 06 558 51
114 19 14 666 60
2774 70 70 70
339 886
443 996 97

Đà Lạt - 22/01/23

0123456789
1960
6870
7670
2270
5100
1351
5943
9814
0374
8214
0566
8486
0006
7696
97
3458
039
0719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
83
200N
220
400N
3676
8973
2527
1TR
8150
3TR
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
10TR
03062
71941
15TR
75926
30TR
83596
2TỶ
517931

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 22/01/23

0550 58 50
112 662
226 23 27 20 776 73
331 38 883
441 40 996 98

Thừa T. Huế - 22/01/23

0123456789
220
8150
6040
7750
1941
7931
7612
3062
83
8973
5423
3676
5926
3596
2527
5498
1638
1858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
81
200N
302
400N
8571
2060
0447
1TR
3839
3TR
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
10TR
34668
71278
15TR
56791
30TR
71483
2TỶ
344924

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 22/01/23

008 02 556
118 668 63 60
224 778 75 71
330 39 883 81
447 991 94

Khánh Hòa - 22/01/23

0123456789
2060
7030
81
8571
6791
302
5063
1483
2094
4924
7075
7556
0447
1018
6108
4668
1278
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
98
200N
843
400N
7953
5689
0788
1TR
2927
3TR
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
10TR
13489
16211
15TR
37978
30TR
90178
2TỶ
990669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 22/01/23

0552 53 53
111 16 669
227 778 78 76 79
3889 80 89 88
443 994 98

Kon Tum - 22/01/23

0123456789
0080
6211
6552
843
7953
0953
2494
4376
6216
2927
98
0788
7978
0178
5689
4079
3489
0669
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL