In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Đang chờ xổ số Thừa T. Huế lúc 17:10': 22/07/2024. Còn 04:25:25 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
40
200N
114
400N
7409
8934
3923
1TR
6686
3TR
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
10TR
68183
98232
15TR
03817
30TR
18803
2TỶ
461491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/06/24

003 09 5
117 10 14 663
223 7
332 30 31 34 883 89 86
443 40 991 97

Thừa T. Huế - 10/06/24

0123456789
40
9030
2710
2831
1491
8232
3923
5063
6843
8183
8803
114
8934
6686
6697
3817
7409
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
200N
601
400N
5174
4831
7900
1TR
3049
3TR
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
10TR
16146
74631
15TR
79776
30TR
46362
2TỶ
831147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/06/24

000 01 554
116 662 69
224 776 78 74
331 31 884 80
447 46 48 49 9

Thừa T. Huế - 09/06/24

0123456789
80
7900
601
4831
4631
6362
5174
9024
7384
1754
7816
6146
9776
1147
5378
4948
3049
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
98
200N
060
400N
9640
4445
1649
1TR
0589
3TR
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
10TR
39881
92851
15TR
01202
30TR
90677
2TỶ
649207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 03/06/24

007 02 551 55
1665 60
223 777
331 34 881 87 85 89
440 45 49 998

Thừa T. Huế - 03/06/24

0123456789
060
9640
1331
9881
2851
1202
6423
6834
4445
8585
0765
5755
4787
0677
9207
98
1649
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
75
200N
500
400N
2660
2462
4712
1TR
4437
3TR
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
10TR
82225
54440
15TR
04812
30TR
85768
2TỶ
356024

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/06/24

000 555 51
112 12 668 60 62
224 25 26 779 75
331 36 37 8
440 48 9

Thừa T. Huế - 02/06/24

0123456789
500
2660
4440
4931
5851
2462
4712
4812
6024
75
2355
2225
2336
6426
4437
0848
5768
6979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
67
200N
782
400N
4588
3163
5918
1TR
7265
3TR
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
10TR
22245
46451
15TR
56265
30TR
81650
2TỶ
709514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/05/24

007 550 51
114 18 665 65 63 67
2776
3884 88 82
445 40 44 41 997

Thừa T. Huế - 27/05/24

0123456789
6240
1650
8841
6451
782
3163
8384
0844
9514
7265
2245
6265
1976
67
3107
7097
4588
5918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
57
200N
157
400N
1484
7258
6490
1TR
0956
3TR
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
10TR
16117
01829
15TR
99145
30TR
88351
2TỶ
306035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/05/24

0551 56 58 57 57
117 13 666 62
229 770
335 32 883 84
445 41 990

Thừa T. Huế - 26/05/24

0123456789
6490
6870
2241
8351
0662
7032
1583
3813
1484
9145
6035
0956
7566
57
157
6117
7258
1829

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL