In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 27/05/2024

Còn 02:26:26 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-5-8-1-16-19-12-14MS
72578
G.Nhất
03162
G.Nhì
29946
49185
G.Ba
10694
39375
83675
96521
94508
49856
G.Tư
5521
7559
0698
8712
G.Năm
1793
4900
1219
2541
0475
3049
G.Sáu
322
063
620
G.Bảy
40
07
32
52

Hà Nội - 27/05/24

0123456789
4900
620
40
6521
5521
2541
3162
8712
322
32
52
1793
063
0694
9185
9375
3675
0475
9946
9856
07
4508
0698
2578
7559
1219
3049
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5E2
100N
27
200N
711
400N
3477
1426
4465
1TR
4571
3TR
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
10TR
34246
22339
15TR
55513
30TR
14593
2TỶ
765258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/05/24

0558 57 51
113 11 665
226 27 771 77
339 33 887 83
446 993 94 99

TP. HCM - 27/05/24

0123456789
711
4571
1451
5083
0533
5513
4593
8594
4465
1426
4246
27
3477
3287
1657
5258
6399
2339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: S22
100N
45
200N
559
400N
9919
3111
2550
1TR
5832
3TR
67307
56100
65126
54553
23014
54923
60575
10TR
10005
69028
15TR
01040
30TR
00198
2TỶ
575556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/05/24

005 07 00 556 53 50 59
114 19 11 6
228 26 23 775
332 8
440 45 998

Đồng Tháp - 27/05/24

0123456789
2550
6100
1040
3111
5832
4553
4923
3014
45
0575
0005
5126
5556
7307
9028
0198
559
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K4
100N
15
200N
991
400N
6369
8382
5411
1TR
1628
3TR
90940
64256
33751
21021
69810
34952
06720
10TR
60687
30921
15TR
15370
30TR
45542
2TỶ
188938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 27/05/24

0556 51 52
110 11 15 669
221 21 20 28 770
338 887 82
442 40 991

Cà Mau - 27/05/24

0123456789
0940
9810
6720
5370
991
5411
3751
1021
0921
8382
4952
5542
15
4256
0687
1628
8938
6369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
67
200N
782
400N
4588
3163
5918
1TR
7265
3TR
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
10TR
22245
46451
15TR
56265
30TR
81650
2TỶ
709514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/05/24

007 550 51
114 18 665 65 63 67
2776
3884 88 82
445 40 44 41 997

Thừa T. Huế - 27/05/24

0123456789
6240
1650
8841
6451
782
3163
8384
0844
9514
7265
2245
6265
1976
67
3107
7097
4588
5918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
36
200N
375
400N
3057
8466
0270
1TR
3618
3TR
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
10TR
26659
85592
15TR
96915
30TR
59743
2TỶ
362471

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 27/05/24

002 06 559 59 57
115 18 666
220 771 70 70 75
334 36 888
443 992

Phú Yên - 27/05/24

0123456789
0270
9520
0970
2471
3302
5592
9743
9334
375
6915
36
8466
1406
3057
3618
6088
1559
6659

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL