In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/06/2024

Còn 04:13:06 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 1-9-10-2-3-4-12-20MZ
27070
G.Nhất
02994
G.Nhì
36292
52317
G.Ba
07937
14608
10458
06213
58868
17285
G.Tư
6972
5496
2027
0066
G.Năm
9438
1307
9291
6736
0777
0712
G.Sáu
000
718
703
G.Bảy
99
90
48
11

Thái Bình - 02/06/24

0123456789
000
90
7070
9291
11
6292
6972
0712
6213
703
2994
7285
5496
0066
6736
2317
7937
2027
1307
0777
4608
0458
8868
9438
718
48
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA6
100N
19
200N
995
400N
8015
4167
9889
1TR
3246
3TR
91786
80446
22701
85747
25205
68677
82728
10TR
00305
78449
15TR
07063
30TR
62412
2TỶ
221983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 02/06/24

005 01 05 5
112 15 19 663 67
228 777
3883 86 89
449 46 47 46 995

Tiền Giang - 02/06/24

0123456789
2701
2412
7063
1983
995
8015
5205
0305
3246
1786
0446
4167
5747
8677
2728
19
9889
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K1
100N
94
200N
564
400N
1859
8964
1480
1TR
0722
3TR
38976
42487
03927
30580
56417
59489
54100
10TR
72815
84842
15TR
89624
30TR
96831
2TỶ
360184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 02/06/24

000 559
115 17 664 64
224 27 22 776
331 884 87 80 89 80
442 994

Kiên Giang - 02/06/24

0123456789
1480
0580
4100
6831
0722
4842
94
564
8964
9624
0184
2815
8976
2487
3927
6417
1859
9489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K1
100N
90
200N
028
400N
1610
1074
2662
1TR
9465
3TR
16546
41265
28680
86227
57387
35129
48426
10TR
87307
68955
15TR
85610
30TR
99541
2TỶ
474651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 02/06/24

007 551 55
110 10 665 65 62
227 29 26 28 774
3880 87
441 46 990

Đà Lạt - 02/06/24

0123456789
90
1610
8680
5610
9541
4651
2662
1074
9465
1265
8955
6546
8426
6227
7387
7307
028
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
75
200N
500
400N
2660
2462
4712
1TR
4437
3TR
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
10TR
82225
54440
15TR
04812
30TR
85768
2TỶ
356024

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/06/24

000 555 51
112 12 668 60 62
224 25 26 779 75
331 36 37 8
440 48 9

Thừa T. Huế - 02/06/24

0123456789
500
2660
4440
4931
5851
2462
4712
4812
6024
75
2355
2225
2336
6426
4437
0848
5768
6979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
34
200N
422
400N
9123
8720
3539
1TR
8751
3TR
28421
40072
95592
37620
68406
76710
05247
10TR
58346
75275
15TR
61804
30TR
55513
2TỶ
084132

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/06/24

004 06 551
113 10 6
221 20 23 20 22 775 72
332 39 34 8
446 47 992

Khánh Hòa - 02/06/24

0123456789
8720
7620
6710
8751
8421
422
0072
5592
4132
9123
5513
34
1804
5275
8406
8346
5247
3539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
12
200N
565
400N
5624
7222
3866
1TR
3984
3TR
30663
57355
42443
18509
12059
42552
27199
10TR
22618
08378
15TR
27580
30TR
84990
2TỶ
107816

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 02/06/24

009 555 59 52
116 18 12 663 66 65
224 22 778
3880 84
443 990 99

Kon Tum - 02/06/24

0123456789
7580
4990
12
7222
2552
0663
2443
5624
3984
565
7355
3866
7816
2618
8378
8509
2059
7199

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL