In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 10/06/2024

Còn 05:08:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 17-4-19-7-20-10-3-14 NH
44465
G.Nhất
74590
G.Nhì
42780
45659
G.Ba
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.Tư
2658
7187
9374
8323
G.Năm
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.Sáu
646
461
869
G.Bảy
33
06
76
92

Hà Nội - 10/06/24

0123456789
4590
2780
5950
461
6582
92
4983
8323
33
4304
3724
9374
0984
4475
4465
9196
646
06
76
1637
7187
4547
2658
5659
0009
5429
869
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6C2
100N
96
200N
045
400N
2574
6006
4625
1TR
8661
3TR
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
10TR
14418
64804
15TR
03305
30TR
27235
2TỶ
506737

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/06/24

005 04 06 557 50
118 11 662 61
226 25 774
337 35 880
445 996 96

TP. HCM - 10/06/24

0123456789
2680
0550
8661
4511
1062
2574
4804
045
4625
3305
7235
96
6006
0726
5396
8957
6737
4418
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: S24
100N
69
200N
585
400N
1564
2073
8980
1TR
2765
3TR
34746
35747
12533
50771
66370
19857
00749
10TR
44901
68822
15TR
29884
30TR
91935
2TỶ
451188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/06/24

001 557
1665 64 69
222 771 70 73
335 33 888 84 80 85
446 47 49 9

Đồng Tháp - 10/06/24

0123456789
8980
6370
0771
4901
8822
2073
2533
1564
9884
585
2765
1935
4746
5747
9857
1188
69
0749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K2
100N
72
200N
772
400N
1918
0070
5931
1TR
7460
3TR
68964
36531
74637
40550
25129
63530
52124
10TR
15285
14206
15TR
46517
30TR
63500
2TỶ
800199

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 10/06/24

000 06 550
117 18 664 60
229 24 770 72 72
331 37 30 31 885
4999

Cà Mau - 10/06/24

0123456789
0070
7460
0550
3530
3500
5931
6531
72
772
8964
2124
5285
4206
4637
6517
1918
5129
0199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
40
200N
114
400N
7409
8934
3923
1TR
6686
3TR
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
10TR
68183
98232
15TR
03817
30TR
18803
2TỶ
461491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/06/24

003 09 5
117 10 14 663
223 7
332 30 31 34 883 89 86
443 40 991 97

Thừa T. Huế - 10/06/24

0123456789
40
9030
2710
2831
1491
8232
3923
5063
6843
8183
8803
114
8934
6686
6697
3817
7409
8189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
79
200N
450
400N
9718
6270
1081
1TR
1177
3TR
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
10TR
62666
93448
15TR
39039
30TR
07448
2TỶ
248292

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/06/24

0553 56 50
118 666
2779 75 74 77 70 79
339 881
448 48 49 992 90

Phú Yên - 10/06/24

0123456789
450
6270
0290
1081
8292
7553
2374
1375
9856
2666
1177
9718
3448
7448
79
0779
3449
9039

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL