In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 03/06/2024

Còn 03:06:55 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 19-20-7-16-13-1-11-2NA
35024
G.Nhất
46369
G.Nhì
76603
27648
G.Ba
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.Tư
7020
8676
3089
5912
G.Năm
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.Sáu
225
813
825
G.Bảy
78
48
45
15

Hà Nội - 03/06/24

0123456789
5510
7020
3980
8641
5912
6603
6833
813
9714
5024
225
825
45
15
2786
8676
0277
7648
9288
7198
78
48
6369
4609
9479
3089
4689
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6B2
100N
18
200N
383
400N
8799
9860
6908
1TR
4714
3TR
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
10TR
56447
92889
15TR
95350
30TR
98269
2TỶ
247480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/06/24

008 550 50
117 14 18 669 69 60
27
3880 89 83
447 43 999 92 95 99

TP. HCM - 03/06/24

0123456789
9860
9250
5350
7480
7692
383
0143
4714
4795
8217
6447
18
6908
8799
6269
4299
2889
8269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: S23
100N
99
200N
384
400N
8677
6475
4756
1TR
6475
3TR
43058
18384
94610
79801
49986
93460
31972
10TR
63223
52829
15TR
93894
30TR
50571
2TỶ
453876

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/06/24

001 558 56
110 660
223 29 776 71 72 75 77 75
3884 86 84
4994 99

Đồng Tháp - 03/06/24

0123456789
4610
3460
9801
0571
1972
3223
384
8384
3894
6475
6475
4756
9986
3876
8677
3058
99
2829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K1
100N
32
200N
743
400N
7011
1642
7519
1TR
6254
3TR
88523
53126
20340
94818
81402
42678
92639
10TR
42883
52056
15TR
02249
30TR
84391
2TỶ
605440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 03/06/24

002 556 54
118 11 19 6
223 26 778
339 32 883
440 49 40 42 43 991

Cà Mau - 03/06/24

0123456789
0340
5440
7011
4391
32
1642
1402
743
8523
2883
6254
3126
2056
4818
2678
7519
2639
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
98
200N
060
400N
9640
4445
1649
1TR
0589
3TR
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
10TR
39881
92851
15TR
01202
30TR
90677
2TỶ
649207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 03/06/24

007 02 551 55
1665 60
223 777
331 34 881 87 85 89
440 45 49 998

Thừa T. Huế - 03/06/24

0123456789
060
9640
1331
9881
2851
1202
6423
6834
4445
8585
0765
5755
4787
0677
9207
98
1649
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
68
200N
841
400N
3940
3386
0929
1TR
1053
3TR
16482
06804
77827
34762
80709
78495
47764
10TR
82269
90592
15TR
17753
30TR
46103
2TỶ
959209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 03/06/24

009 03 04 09 553 53
1669 62 64 68
227 29 7
3882 86
440 41 992 95

Phú Yên - 03/06/24

0123456789
3940
841
6482
4762
0592
1053
7753
6103
6804
7764
8495
3386
7827
68
0929
0709
2269
9209

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL