In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K4
100N
15
200N
916
400N
4191
3109
2283
1TR
2615
3TR
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
10TR
89861
85020
15TR
20531
30TR
30813
2TỶ
672031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/02/23

009 5
113 15 16 15 661 62
220 7
331 31 32 30 882 83
4996 98 97 91

Đà Lạt - 26/02/23

0123456789
3130
5020
4191
9861
0531
2031
3932
7962
6282
2283
0813
15
2615
916
0696
2597
8698
3109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K3
100N
65
200N
763
400N
1530
7458
7293
1TR
5415
3TR
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
10TR
55366
68703
15TR
08381
30TR
34604
2TỶ
618281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/02/23

004 03 08 558
114 15 666 61 63 65
222 7
333 30 881 81
444 997 93

Đà Lạt - 19/02/23

0123456789
1530
4661
8381
8281
0322
763
7293
1133
8703
0514
5244
4604
65
5415
5366
3997
7458
3608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K2
100N
16
200N
140
400N
6783
4436
2466
1TR
4000
3TR
54761
88521
86674
91386
48350
49589
60751
10TR
20268
44952
15TR
54018
30TR
95946
2TỶ
417898

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/02/23

000 552 50 51
118 16 668 61 66
221 774
336 886 89 83
446 40 998

Đà Lạt - 12/02/23

0123456789
140
4000
8350
4761
8521
0751
4952
6783
6674
16
4436
2466
1386
5946
0268
4018
7898
9589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K1
100N
36
200N
732
400N
1117
7634
7790
1TR
4935
3TR
65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471
10TR
74399
09773
15TR
96499
30TR
42246
2TỶ
187396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/02/23

001 556
117 663
2773 72 71
335 34 32 36 8
446 996 99 99 99 98 90

Đà Lạt - 05/02/23

0123456789
7790
9501
5471
732
4072
1163
9773
7634
4935
36
5756
2246
7396
1117
3998
4499
4399
6499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: DL1K5
100N
26
200N
803
400N
1080
8890
8525
1TR
9703
3TR
88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588
10TR
76053
27427
15TR
43086
30TR
33213
2TỶ
951032

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 29/01/23

006 03 03 553
113 13 6
227 25 26 7
332 30 886 84 88 80
447 992 90

Đà Lạt - 29/01/23

0123456789
1080
8890
4830
8692
1032
803
9703
5713
6053
3213
4984
8525
26
6906
3086
7647
7427
8588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K4
100N
97
200N
039
400N
3458
1351
9814
1TR
1960
3TR
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
10TR
77696
35943
15TR
30374
30TR
75100
2TỶ
808214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 22/01/23

000 06 558 51
114 19 14 666 60
2774 70 70 70
339 886
443 996 97

Đà Lạt - 22/01/23

0123456789
1960
6870
7670
2270
5100
1351
5943
9814
0374
8214
0566
8486
0006
7696
97
3458
039
0719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K3
100N
70
200N
565
400N
2061
8082
2308
1TR
0922
3TR
58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706
10TR
06907
15254
15TR
62365
30TR
40461
2TỶ
356396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 15/01/23

007 06 08 554
1661 65 69 61 65
223 20 21 22 770
332 882
4996 98

Đà Lạt - 15/01/23

0123456789
70
5320
2061
0121
0461
8082
0922
8832
8423
5254
565
2365
6706
6396
6907
2308
0998
5669
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL