In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 15/01/2023

Còn 10:51:58 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 1-15-14-2-9-11LT
44221
G.Nhất
25945
G.Nhì
14590
57392
G.Ba
84792
14379
92716
86841
87280
96564
G.Tư
7401
4194
1991
5569
G.Năm
9333
9812
3708
3904
1078
2104
G.Sáu
938
566
749
G.Bảy
45
57
00
28

Thái Bình - 15/01/23

0123456789
4590
7280
00
6841
7401
1991
4221
7392
4792
9812
9333
6564
4194
3904
2104
5945
45
2716
566
57
3708
1078
938
28
4379
5569
749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC1
100N
56
200N
719
400N
9103
4868
4294
1TR
2197
3TR
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
10TR
32679
32954
15TR
13430
30TR
10169
2TỶ
623494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/01/23

003 554 56
119 669 65 68
220 779
330 34 35 882
449 47 994 97 94

Tiền Giang - 15/01/23

0123456789
4820
3430
6982
9103
4294
2334
2954
3494
0665
3635
56
2197
2747
4868
719
9049
2679
0169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K3
100N
80
200N
482
400N
1746
0466
5869
1TR
1904
3TR
30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145
10TR
38086
87725
15TR
52814
30TR
27423
2TỶ
515546

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/01/23

004 554
114 664 66 69
223 25 776
332 32 886 88 82 80
446 45 46 9

Kiên Giang - 15/01/23

0123456789
80
482
8832
1832
7423
1904
0454
8264
2814
7145
7725
1746
0466
0076
8086
5546
3688
5869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K3
100N
70
200N
565
400N
2061
8082
2308
1TR
0922
3TR
58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706
10TR
06907
15254
15TR
62365
30TR
40461
2TỶ
356396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 15/01/23

007 06 08 554
1661 65 69 61 65
223 20 21 22 770
332 882
4996 98

Đà Lạt - 15/01/23

0123456789
70
5320
2061
0121
0461
8082
0922
8832
8423
5254
565
2365
6706
6396
6907
2308
0998
5669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
82
200N
787
400N
7026
1419
7394
1TR
2630
3TR
11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512
10TR
78413
00001
15TR
20984
30TR
50877
2TỶ
455321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/01/23

001 06 555
113 12 19 6
221 26 777
330 884 84 83 88 87 82
445 994

Thừa T. Huế - 15/01/23

0123456789
2630
0001
5321
82
6512
8583
8413
7394
5584
0984
1645
2955
7026
0106
787
0877
5488
1419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
00
200N
145
400N
8855
3986
9802
1TR
4198
3TR
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
10TR
08873
96200
15TR
63269
30TR
98474
2TỶ
416748

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 15/01/23

000 07 02 02 00 555
1669 67 66
2774 73 72
3886
448 44 45 997 98

Khánh Hòa - 15/01/23

0123456789
00
6200
9802
2902
7372
8873
6044
8474
145
8855
3986
2866
4307
7067
7697
4198
6748
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
53
200N
294
400N
6665
5930
4509
1TR
3994
3TR
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
10TR
05583
86205
15TR
95824
30TR
25032
2TỶ
104478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 15/01/23

005 03 09 553
1664 65 65
224 20 778 76
332 30 30 883 83
4994 94

Kon Tum - 15/01/23

0123456789
5930
7230
3020
5032
53
1003
0983
5583
294
3994
0964
5824
6665
0165
6205
4776
4478
4509

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL