In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 26/11/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6-11-15-10-3-4GC
67896
G.Nhất
70731
G.Nhì
69176
18124
G.Ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
G.Tư
5183
4837
8723
9821
G.Năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
G.Sáu
454
824
291
G.Bảy
83
44
66
03

Nam Định - 26/11/22

0123456789
0731
4161
9821
291
7982
8192
9572
9982
1683
5183
8723
83
03
8124
454
824
44
0675
9176
9476
4046
66
7896
4837
8397
1647
8208
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11D7
100N
51
200N
816
400N
1498
0181
5487
1TR
0354
3TR
55864
18399
34328
30012
91745
93432
16539
10TR
03891
45070
15TR
83675
30TR
86631
2TỶ
244392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/11/22

0554 51
112 16 664
228 775 70
331 32 39 881 87
445 992 91 99 98

TP. HCM - 26/11/22

0123456789
5070
51
0181
3891
6631
0012
3432
4392
0354
5864
1745
3675
816
5487
1498
4328
8399
6539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
43
200N
139
400N
6865
1135
0352
1TR
9247
3TR
90880
57750
64004
15128
72920
48558
07064
10TR
69541
51907
15TR
26251
30TR
36232
2TỶ
395698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 26/11/22

007 04 551 50 58 52
1664 65
228 20 7
332 35 39 880
441 47 43 998

Long An - 26/11/22

0123456789
0880
7750
2920
9541
6251
0352
6232
43
4004
7064
6865
1135
9247
1907
5128
8558
5698
139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T11
100N
19
200N
219
400N
7994
5938
7234
1TR
2255
3TR
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
10TR
68651
70365
15TR
37583
30TR
61946
2TỶ
046233

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 26/11/22

002 551 54 55
119 19 665
225 26 775
333 38 34 883 84
446 997 94

Hậu Giang - 26/11/22

0123456789
8651
7602
7583
6233
7994
7234
9384
7654
2255
5925
1575
0365
5026
1946
2597
5938
19
219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
03
200N
889
400N
2951
5799
3120
1TR
4381
3TR
84100
60467
80768
42951
88853
80610
70352
10TR
57628
10952
15TR
46107
30TR
48394
2TỶ
286806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 26/11/22

006 07 00 03 552 51 53 52 51
110 667 68
228 20 7
3881 89
4994 99

Bình Phước - 26/11/22

0123456789
3120
4100
0610
2951
4381
2951
0352
0952
03
8853
8394
6806
0467
6107
0768
7628
889
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
17
200N
150
400N
3186
1575
9235
1TR
7777
3TR
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
10TR
31243
78528
15TR
04387
30TR
49314
2TỶ
234365

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/11/22

002 553 50
114 13 17 665 64
228 26 777 75
335 887 87 86
443 43 9

Đà Nẵng - 26/11/22

0123456789
150
4102
3253
2713
6243
1243
3664
9314
1575
9235
4365
3186
6726
17
7777
2487
4387
8528
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
83
200N
756
400N
3281
0376
2550
1TR
9002
3TR
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
10TR
54130
69469
15TR
62738
30TR
28874
2TỶ
343497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 26/11/22

002 554 50 56
1669
2774 72 71 76
338 30 36 881 82 81 83
4997 96

Quảng Ngãi - 26/11/22

0123456789
2550
4130
3281
4181
6771
9002
7472
4682
83
7154
8874
756
0376
7496
0836
3497
2738
9469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
36
200N
869
400N
2115
1849
5909
1TR
0341
3TR
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
10TR
35405
19159
15TR
82081
30TR
67840
2TỶ
829741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 26/11/22

005 08 09 559 54
115 669 69 69
2770 78
336 881
441 40 48 41 49 9

Đắk Nông - 26/11/22

0123456789
0670
7840
0341
2081
9741
7054
2115
5405
36
1208
9348
3378
869
1849
5909
5669
3469
9159

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL