In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 25/11/2022

Còn 08:36:55 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 2-12-5-6-15-11GD
36819
G.Nhất
77300
G.Nhì
94639
60023
G.Ba
65992
78939
86794
32055
87711
60182
G.Tư
2846
6365
7000
8638
G.Năm
5530
0550
4271
9426
9812
8324
G.Sáu
268
190
185
G.Bảy
96
56
66
83

Hải Phòng - 25/11/22

0123456789
7300
7000
5530
0550
190
7711
4271
5992
0182
9812
0023
83
6794
8324
2055
6365
185
2846
9426
96
56
66
8638
268
4639
8939
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 43VL47
100N
06
200N
083
400N
5623
5013
2029
1TR
7615
3TR
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
10TR
06077
36191
15TR
40878
30TR
23728
2TỶ
365567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 25/11/22

006 5
115 13 667
228 28 29 23 29 778 77 79
330 32 888 83
4991 97

Vĩnh Long - 25/11/22

0123456789
8130
6191
0132
083
5623
5013
7615
06
5097
6077
5567
8028
8388
0878
3728
2029
6729
6579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11K47
100N
44
200N
857
400N
5305
9228
9780
1TR
8490
3TR
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
10TR
27887
74775
15TR
89607
30TR
10922
2TỶ
790235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 25/11/22

007 05 556 59 56 57
111 11 665
222 28 775
335 887 80
444 999 90

Bình Dương - 25/11/22

0123456789
9780
8490
8011
1911
0922
44
5305
6765
4775
0235
4656
3556
857
7887
9607
9228
2099
0959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV47
100N
01
200N
428
400N
1535
1364
9771
1TR
6892
3TR
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
10TR
11567
02641
15TR
14374
30TR
80497
2TỶ
583491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/11/22

000 00 01 5
1667 64
228 774 73 71
335 33 35 35 8
441 46 991 97 92

Trà Vinh - 25/11/22

0123456789
7200
4100
01
9771
2641
3491
6892
4533
4873
1364
4374
1535
2435
0735
5046
1567
0497
428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
56
200N
569
400N
3658
2292
8688
1TR
6272
3TR
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
10TR
67561
34316
15TR
06919
30TR
67261
2TỶ
738250

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/11/22

009 550 58 56
119 16 18 14 16 661 61 68 69
225 772
3888 88
4992

Gia Lai - 25/11/22

0123456789
8250
7561
7261
2292
6272
1314
9425
56
2016
4316
3658
8688
6588
4968
8318
569
6209
6919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
52
200N
289
400N
8776
8152
9495
1TR
4338
3TR
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
10TR
94075
07083
15TR
60144
30TR
65456
2TỶ
849005

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 25/11/22

005 02 556 55 52 52
1663
2775 71 76
331 32 37 38 883 89
444 995

Ninh Thuận - 25/11/22

0123456789
0331
8171
52
8152
8302
9632
0963
7083
0144
9495
5955
4075
9005
8776
5456
7937
4338
289
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL