In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 24/11/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 3-1-11-2-8-18-7-17GE
75996
G.Nhất
04902
G.Nhì
25318
92214
G.Ba
52253
61070
38643
84891
18913
13077
G.Tư
6533
5487
5262
6897
G.Năm
0336
4573
1078
5865
1877
6361
G.Sáu
858
380
829
G.Bảy
07
87
48
81

Hà Nội - 24/11/22

0123456789
1070
380
4891
6361
81
4902
5262
2253
8643
8913
6533
4573
2214
5865
0336
5996
3077
5487
6897
1877
07
87
5318
1078
858
48
829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
66
200N
886
400N
3989
8511
5137
1TR
9206
3TR
35323
40376
49206
60699
30226
49351
29457
10TR
45976
94943
15TR
93105
30TR
11140
2TỶ
727526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 24/11/22

005 06 06 551 57
111 666
226 23 26 776 76
337 889 86
440 43 999

Tây Ninh - 24/11/22

0123456789
1140
8511
9351
5323
4943
3105
66
886
9206
0376
9206
0226
5976
7526
5137
9457
3989
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG11K4
100N
84
200N
495
400N
2987
8849
7533
1TR
3520
3TR
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
10TR
07959
47384
15TR
74888
30TR
38128
2TỶ
237945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 24/11/22

006 559 58 54
16
228 25 20 20 7
330 33 888 84 87 84
445 44 49 995

An Giang - 24/11/22

0123456789
3520
7030
2420
7533
84
2744
6754
7384
495
7425
7945
6506
2987
0358
4888
8128
8849
7959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
38
200N
776
400N
4935
4137
4453
1TR
2514
3TR
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
10TR
19110
34355
15TR
06482
30TR
55652
2TỶ
573288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/11/22

002 07 552 55 57 53
110 14 664
225 776
335 37 38 888 82
4996 90

Bình Thuận - 24/11/22

0123456789
1990
9110
2702
6482
5652
4453
2514
4464
4935
5025
4355
776
5996
4137
6757
4407
38
3288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
68
200N
134
400N
1318
1899
4528
1TR
9420
3TR
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
10TR
80639
65062
15TR
82039
30TR
60794
2TỶ
113652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 24/11/22

0552 59
111 18 662 68
220 24 20 28 779
339 39 34 883
440 994 99

Bình Định - 24/11/22

0123456789
9420
3440
3320
7211
5062
3652
3083
134
6824
0794
68
1318
4528
1899
0859
3379
0639
2039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
32
200N
634
400N
8482
8961
5645
1TR
3751
3TR
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
10TR
71791
42343
15TR
37467
30TR
81502
2TỶ
316523

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/11/22

002 00 551
1667 61
223 24 775
332 34 32 888 82
443 45 991 92 95

Quảng Bình - 24/11/22

0123456789
3300
8961
3751
1791
32
8482
3892
4032
1502
2343
6523
634
8424
5645
0175
9495
7467
5388
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
73
200N
655
400N
3089
1019
9155
1TR
7440
3TR
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
10TR
16068
60760
15TR
35394
30TR
79879
2TỶ
428887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/11/22

006 555 55
119 668 60
229 20 22 779 76 73
3887 89
440 40 994 94

Quảng Trị - 24/11/22

0123456789
7440
6720
1740
0760
2922
73
0794
5394
655
9155
0276
5306
8887
6068
3089
1019
7329
9879

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL