In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 21/03/2023

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 5-14-8-2-9-12PT
81664
G.Nhất
40033
G.Nhì
18931
74834
G.Ba
84351
11200
19833
22886
94162
32936
G.Tư
2426
4054
2848
1715
G.Năm
7368
9863
8037
9985
1320
5112
G.Sáu
657
518
832
G.Bảy
61
09
39
59

Quảng Ninh - 21/03/23

0123456789
1200
1320
8931
4351
61
4162
5112
832
0033
9833
9863
4834
4054
1664
1715
9985
2886
2936
2426
8037
657
2848
7368
518
09
39
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K12-T3
100N
64
200N
053
400N
4034
2550
9859
1TR
5080
3TR
79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072
10TR
40081
05073
15TR
75084
30TR
71150
2TỶ
319157

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 21/03/23

0557 50 50 59 53
116 668 64
2773 72 72
336 32 34 884 81 82 80
49

Bến Tre - 21/03/23

0123456789
2550
5080
1150
0081
3482
1272
2132
8072
053
5073
64
4034
5084
9616
4336
9157
4368
9859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3C
100N
07
200N
591
400N
5385
5583
5418
1TR
6888
3TR
84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844
10TR
18230
52658
15TR
89012
30TR
18479
2TỶ
944318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 21/03/23

007 558 54
118 12 18 18 667
2779 75
330 884 88 85 83
444 991 91

Vũng Tàu - 21/03/23

0123456789
8230
591
0791
9012
5583
8684
3554
2844
5385
4275
07
2367
5418
6888
4418
2658
4318
8479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K3
100N
61
200N
396
400N
9728
3927
1939
1TR
5993
3TR
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
10TR
61406
62448
15TR
57116
30TR
00642
2TỶ
672113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/03/23

006 550
113 16 668 61
228 27 7
339 887 80
442 48 47 999 92 93 96

Bạc Liêu - 21/03/23

0123456789
6480
1250
61
5692
0642
5993
2113
396
1406
7116
3927
4587
5147
9728
1568
2448
1939
3899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
95
200N
932
400N
1719
4377
3318
1TR
1160
3TR
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
10TR
91416
98191
15TR
75807
30TR
85234
2TỶ
240907

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/03/23

007 07 557
116 19 11 19 18 660
2777
334 39 35 32 8
447 991 94 95

Đắk Lắk - 21/03/23

0123456789
1160
0111
8191
932
6794
5234
95
2535
1416
4377
2357
8747
5807
0907
3318
1719
8219
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
16
200N
830
400N
0762
3230
9576
1TR
0846
3TR
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
10TR
09146
15024
15TR
19637
30TR
18795
2TỶ
713617

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 21/03/23

007 04 5
117 10 16 666 62
224 776
337 31 30 30 883
446 40 46 995

Quảng Nam - 21/03/23

0123456789
830
3230
2210
4840
3031
0762
0683
9604
5024
8795
16
9576
0846
9066
9146
2007
9637
3617

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL