In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 18/03/2023

Còn 09:19:14 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14-6-10-3-9-11PX
57570
G.Nhất
25444
G.Nhì
05260
51308
G.Ba
14099
69326
17323
52596
06495
47274
G.Tư
1522
2679
3931
2502
G.Năm
2734
6503
6147
0437
5088
0227
G.Sáu
897
979
581
G.Bảy
44
97
13
93

Nam Định - 18/03/23

0123456789
5260
7570
3931
581
1522
2502
7323
6503
13
93
5444
7274
2734
44
6495
9326
2596
6147
0437
0227
897
97
1308
5088
4099
2679
979
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3C7
100N
98
200N
675
400N
3536
4304
7824
1TR
4574
3TR
70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101
10TR
89426
78718
15TR
92246
30TR
06266
2TỶ
652444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/03/23

004 01 04 559
118 10 666
226 28 24 774 75
336 885
444 46 40 998

TP. HCM - 18/03/23

0123456789
3710
0340
2101
4304
7824
4574
0604
2444
675
4685
3536
9426
2246
6266
98
0828
8718
4359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K3
100N
37
200N
223
400N
7595
2862
4155
1TR
0062
3TR
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
10TR
88756
39968
15TR
80135
30TR
05961
2TỶ
770175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/03/23

0556 55
1661 68 62 62
224 23 775 79 70
335 36 36 37 886
4997 95

Long An - 18/03/23

0123456789
0570
5961
2862
0062
223
1624
7595
4155
0135
0175
5636
7586
0536
8756
37
0797
9968
4579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T3
100N
23
200N
558
400N
3007
6250
9555
1TR
1381
3TR
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
10TR
28956
88609
15TR
02661
30TR
21913
2TỶ
459103

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/03/23

003 09 01 07 556 57 50 55 58
113 661 65
225 23 778
330 884 81
49

Hậu Giang - 18/03/23

0123456789
6250
8330
1381
0301
2661
23
1913
9103
1284
9555
7465
9025
8956
3007
0757
558
2878
8609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K3N23
100N
37
200N
038
400N
7582
7129
7834
1TR
4944
3TR
33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951
10TR
66758
23081
15TR
62108
30TR
30118
2TỶ
443531

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 18/03/23

008 558 54 51
118 13 669
226 29 7
331 33 34 38 37 881 89 82
444 9

Bình Phước - 18/03/23

0123456789
1951
3081
3531
7582
5733
3713
7834
4944
3454
8226
37
038
6758
2108
0118
7129
8889
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
200N
371
400N
3727
9577
4822
1TR
1091
3TR
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
10TR
79778
46538
15TR
74468
30TR
54128
2TỶ
521651

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/03/23

0551
111 18 18 668
228 27 22 778 72 79 71 77 71
338 37 882
4991

Đà Nẵng - 18/03/23

0123456789
371
1091
2911
8371
1651
82
4822
7872
3727
9577
4837
0618
9018
9778
6538
4468
4128
0679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
200N
150
400N
9152
3608
6893
1TR
3874
3TR
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
10TR
98956
01788
15TR
12025
30TR
35360
2TỶ
767316

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 18/03/23

004 08 556 52 50
116 17 660 61
225 27 774 75
3888
449 48 990 93

Quảng Ngãi - 18/03/23

0123456789
150
0790
5360
3361
9152
6893
3874
5204
75
2025
8956
7316
2627
4417
3608
8848
1788
1049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
59
200N
814
400N
7133
5507
4580
1TR
0660
3TR
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
10TR
31918
18587
15TR
12319
30TR
38265
2TỶ
464369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/03/23

007 559
119 18 14 669 65 60
227 778 79
336 36 33 887 88 80
445 9

Đắk Nông - 18/03/23

0123456789
4580
0660
7133
814
0345
8265
5936
6136
5507
7027
8587
6978
0788
1918
59
6679
2319
4369
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL