In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6C7
100N
61
200N
212
400N
6612
7109
9046
1TR
3636
3TR
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
10TR
73686
49663
15TR
06178
30TR
25900
2TỶ
993308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/06/24

008 00 09 551
116 16 12 12 663 61
2778 74
335 36 886
446 999 96

TP. HCM - 15/06/24

0123456789
5900
61
5051
212
6612
9663
8374
0335
9046
3636
0216
6116
0896
3686
6178
3308
7109
7299
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6C2
100N
96
200N
045
400N
2574
6006
4625
1TR
8661
3TR
80726
24511
62680
78957
40550
85396
11062
10TR
14418
64804
15TR
03305
30TR
27235
2TỶ
506737

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/06/24

005 04 06 557 50
118 11 662 61
226 25 774
337 35 880
445 996 96

TP. HCM - 10/06/24

0123456789
2680
0550
8661
4511
1062
2574
4804
045
4625
3305
7235
96
6006
0726
5396
8957
6737
4418
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6B7
100N
33
200N
732
400N
9232
7652
4501
1TR
5342
3TR
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
10TR
46801
73473
15TR
37156
30TR
17601
2TỶ
409833

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/06/24

001 01 03 01 556 52
111 666
223 773 79
333 31 32 32 33 8
442 998

TP. HCM - 08/06/24

0123456789
4501
9711
5731
6801
7601
732
9232
7652
5342
33
0103
6823
3473
9833
7466
7156
8298
5379
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6B2
100N
18
200N
383
400N
8799
9860
6908
1TR
4714
3TR
50143
38217
16269
14299
89250
57692
94795
10TR
56447
92889
15TR
95350
30TR
98269
2TỶ
247480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 03/06/24

008 550 50
117 14 18 669 69 60
27
3880 89 83
447 43 999 92 95 99

TP. HCM - 03/06/24

0123456789
9860
9250
5350
7480
7692
383
0143
4714
4795
8217
6447
18
6908
8799
6269
4299
2889
8269
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6A7
100N
10
200N
366
400N
6844
5855
6197
1TR
4376
3TR
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
10TR
34095
96878
15TR
23403
30TR
71112
2TỶ
333958

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/06/24

003 09 02 558 55
112 11 10 10 666
2778 76
336 33 880
444 995 97

TP. HCM - 01/06/24

0123456789
10
2480
7110
0611
0702
1112
3433
3403
6844
5855
4095
366
4376
0036
6197
6878
3958
5409
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5E2
100N
27
200N
711
400N
3477
1426
4465
1TR
4571
3TR
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
10TR
34246
22339
15TR
55513
30TR
14593
2TỶ
765258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/05/24

0558 57 51
113 11 665
226 27 771 77
339 33 887 83
446 993 94 99

TP. HCM - 27/05/24

0123456789
711
4571
1451
5083
0533
5513
4593
8594
4465
1426
4246
27
3477
3287
1657
5258
6399
2339

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL