In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM

Xổ số TP. HCM mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6A7
100N
10
200N
366
400N
6844
5855
6197
1TR
4376
3TR
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
10TR
34095
96878
15TR
23403
30TR
71112
2TỶ
333958

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 01/06/24

003 09 02 558 55
112 11 10 10 666
2778 76
336 33 880
444 995 97

TP. HCM - 01/06/24

0123456789
10
2480
7110
0611
0702
1112
3433
3403
6844
5855
4095
366
4376
0036
6197
6878
3958
5409
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5E2
100N
27
200N
711
400N
3477
1426
4465
1TR
4571
3TR
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
10TR
34246
22339
15TR
55513
30TR
14593
2TỶ
765258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/05/24

0558 57 51
113 11 665
226 27 771 77
339 33 887 83
446 993 94 99

TP. HCM - 27/05/24

0123456789
711
4571
1451
5083
0533
5513
4593
8594
4465
1426
4246
27
3477
3287
1657
5258
6399
2339
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5D7
100N
56
200N
346
400N
0453
2799
3508
1TR
1332
3TR
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
10TR
53620
33972
15TR
44220
30TR
18331
2TỶ
056236

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/05/24

008 555 57 53 56
16
220 20 22 772 78
336 31 32 881
442 46 992 99

TP. HCM - 25/05/24

0123456789
3620
4220
5681
8331
1332
0042
9522
3392
3972
0453
6355
56
346
6236
4957
3508
3678
2799
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5D2
100N
85
200N
652
400N
6618
3005
4307
1TR
1931
3TR
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
10TR
24794
79754
15TR
92683
30TR
37865
2TỶ
817292

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/05/24

005 07 554 59 52
111 10 18 665
27
331 883 84 85
448 992 94 91 93

TP. HCM - 20/05/24

0123456789
4210
1931
5791
8011
652
7292
5293
2683
9284
4794
9754
85
3005
7865
4307
6618
1848
6359
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5C7
100N
18
200N
644
400N
6977
4069
2583
1TR
7046
3TR
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
10TR
50419
25948
15TR
50566
30TR
81584
2TỶ
067456

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/05/24

0556
119 12 16 18 666 61 69
2777
3884 83
448 41 46 44 999 99 95

TP. HCM - 18/05/24

0123456789
3261
3141
5112
2583
644
1584
4195
7046
6416
0566
7456
6977
18
5948
4069
9899
1899
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5C2
100N
38
200N
649
400N
9782
5090
4323
1TR
9344
3TR
01892
79035
04069
85661
92539
22624
74152
10TR
76210
98118
15TR
48222
30TR
35512
2TỶ
968020

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/05/24

0552
112 10 18 669 61
220 22 24 23 7
335 39 38 882
444 49 992 90

TP. HCM - 13/05/24

0123456789
5090
6210
8020
5661
9782
1892
4152
8222
5512
4323
9344
2624
9035
38
8118
649
4069
2539

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL