In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
27
200N
456
400N
4483
3957
8572
1TR
7212
3TR
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
10TR
21271
33355
15TR
83191
30TR
72324
2TỶ
686797

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 20/03/23

003 02 555 51 57 56
112 663
224 27 771 76 72
3883
448 997 91 98

Thừa T. Huế - 20/03/23

0123456789
3151
1271
3191
8572
7212
5302
4483
0263
9603
2324
3355
456
4076
27
3957
6797
8248
1198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
88
200N
412
400N
8978
4183
3903
1TR
4438
3TR
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
10TR
42835
31200
15TR
82928
30TR
13533
2TỶ
349293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 19/03/23

000 02 03 5
113 12 6
228 21 26 778
333 35 36 38 883 88
4993 99 92

Thừa T. Huế - 19/03/23

0123456789
1200
2121
412
7992
6102
4183
3903
6313
3533
9293
2835
0536
1626
88
8978
4438
2928
3999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
34
200N
301
400N
2172
9761
4105
1TR
8080
3TR
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
10TR
58084
52179
15TR
41830
30TR
05740
2TỶ
362245

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 13/03/23

005 01 5
1661
222 28 22 779 72
330 34 884 86 88 88 80
445 40 994

Thừa T. Huế - 13/03/23

0123456789
8080
1830
5740
301
9761
2172
6422
2522
34
4794
8084
4105
2245
1186
5888
1188
0328
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
70
200N
460
400N
7751
0213
4297
1TR
4766
3TR
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
10TR
24274
50964
15TR
22481
30TR
88713
2TỶ
988631

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/03/23

003 557 59 51
113 13 664 66 60
2774 78 70
331 39 881
448 994 97

Thừa T. Huế - 12/03/23

0123456789
70
460
7751
2481
8631
0213
5903
8713
0294
4274
0964
4766
4297
2057
0278
8848
5539
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
73
200N
817
400N
8645
9055
2785
1TR
3319
3TR
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
10TR
29085
34597
15TR
30796
30TR
18067
2TỶ
191362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/03/23

0555
116 19 17 662 67
2773
334 885 86 85
441 45 996 97 90 96 94

Thừa T. Huế - 06/03/23

0123456789
8590
2141
1362
73
4434
0294
8645
9055
2785
9085
6586
0196
5816
0796
817
4597
8067
3319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
66
200N
490
400N
9492
5383
1712
1TR
1204
3TR
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
10TR
03915
47704
15TR
15593
30TR
06167
2TỶ
970562

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 05/03/23

004 04 04 5
115 12 662 67 66
228 7
3881 85 84 83
443 993 97 92 90

Thừa T. Huế - 05/03/23

0123456789
490
0481
9492
1712
0562
5383
2543
5593
1204
3784
1104
7704
1485
3915
66
4497
6167
9428

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL